Ziek uit dienst? Hier moet je allemaal aan denken

Meester Rob is in tijdelijke dienst bij een onderwijsstichting. Hij is op 1 augustus 2021 in dienst gekomen en zijn benoeming liep tot 31 juli 2022. Op school mocht hij als leerkracht aan de slag in groep 8, ter vervanging van een leraar die met langdurig verlof was.

De meivakantie van 2022 brak aan en Rob ging samen met zijn vrouw op fietsvakantie. Maar helaas, tijdens deze vakantie kwam hij met zijn wiel in de greppel terecht en brak op een lelijke manier zijn heup. Wat volgde was een ingrijpende operatie en een lange tijd van herstel, met een intensieve vorm van revalidatie en fysiotherapie. Werken was voor hem helaas niet mogelijk.

In juni 2022 liet de directrice van de school aan Rob weten dat zijn dienstverband bij de onderwijsstichting per 31 juli 2022 zou eindigen en dat hem geen nieuw dienstverband aangeboden kon worden. Dit omdat in de eerste plaats de vervanging die hij invulde niet meer noodzakelijk was, maar ook omdat Rob nog altijd niet kon werken.

Rob nam contact op met CNV Info. Daar werd hem door een juridisch medewerker verteld dat hij een Ziektewet-uitkering kon aanvragen. Dit is een uitkering waar een werknemer aanspraak op kan maken indien hij ziek uit dienst gaat, en dus geen aanspraak meer heeft op loon.

Inmiddels was de zomervakantie begonnen en nam Rob telefonisch contact op met UWV voor de aanvraag van de uitkering. Tot zijn grote verbazing gaf de medewerker van het UWV aan dat hij door zijn werkgever niet ‘ziek uit dienst’ was gemeld bij de uitkeringsinstantie. Dit is wel noodzakelijk om aanspraak te kunnen maken op een Ziektewet-uitkering.

Rob neemt opnieuw contact op met CNV. De jurist die hij aan de lijn krijgt, vertelt Rob dat werkgevers meldplicht hebben, indien een medewerker ziek uit dienst gaat. Dit betekent dat zij dit bij het UWV moeten melden. Deze melding dient uiterlijk op de laatste dag van het dienstverband te zijn gedaan. Wordt deze melding niet of te laat gedaan, dan loopt de werkgever het risico op een flinke boete.

Rob vermoedde dat zijn ex-werkgever was vergeten om hem ziek uit dienst te melden. Wat kon hij doen om alsnog een Ziektewet-uitkering aan te vragen? Het was namelijk inmiddels zomervakantie en hij wilde zijn directrice niet storen. In overleg met Rob nam de CNV-jurist contact op met de afdeling Personeelszaken van zijn ex-werkgever. Daar was gelukkig een HR-medewerker die de mail in de gaten hield. De jurist heeft de ex-werkgever verzocht om de melding alsnog zo spoedig mogelijk in gang te zetten, zodat de uitkering kon worden aangevraagd.

Met enige vertraging kon Rob alsnog zijn Ziektewet-uitkering aanvragen. Deze werd door het UWV toegekend met ingang van 1 augustus 2022.

Mocht je onverhoopt in de situatie komen waarbij je ziek uit dienst gaat, houd er dan rekening mee dat je bij jouw werkgever navraag doet of de ‘ziek uit dienst’-melding in gang wordt gezet. Hiermee kan vertraging in de aanvraag bij UWV worden voorkomen. Heb je vragen over de Ziektewet-uitkering? Neem dan contact op met CNV Info. Op werkdagen zijn wij van 8.00 tot 18.00 uur te bereiken via telefoonnummer 030 751 1001 of via het volgende mailadres: info@cnv.nl.

Juridisch advies nodig?

Stel, je wordt plotseling ontslagen zonder reden, je bent verwikkeld in een hoogoplopende ruzie met je baas of je nieuwe badkamer wordt niet geleverd. Dan is het fijn om te weten dat je als CNV-lid altijd onze hulp kunt inschakelen. Voor juridische problemen op je werk en privé.