Vast contract 1.800 medewerkers door cao-akkoord universiteiten

Baanbrekend door de nieuwe cao voor de Nederlandse universiteiten is dat zo’n 1.800 medewerkers eindelijk een vaste baan in zicht hebben. Het is een van de afspraken uit het onderhandelaarsakkoord tussen CNV Overheid, FNV, AOb en FNZ en werkgeversorganisatie VSNU. Het akkoord omvat verder een structurele loonsverhoging van 2 procent, een verhoging van het minimumloon naar €14,- per uur en belangrijke afspraken over meer vaste banen. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2022.

‘Na een lang en ingewikkeld traject hebben we eindelijk afspraken kunnen maken waarbij niet langer “flex”, maar “vast” de norm gaat worden voor veel universitair personeel. Het is daarmee een baanbrekende cao geworden die duizenden medewerkers een vast contract gaat opleveren’’, zegt CNV-onderhandelaar Aaldert Mellema. ‘Daarmee wordt eindelijk de doorgeslagen flex-cultuur bij de universiteiten aangepakt. Dat de ontslagbescherming wat beperkt wordt, ligt voor ons vanzelfsprekend gevoelig, maar er zijn voldoende afspraken gemaakt over garanties en begeleiding naar ander werk.’

Verhoging minimumloon

Mellema: ‘Over de loonparagraaf en de verhoging van het minimumloon naar €14,-o per uur zijn we ook tevreden. Dat is een mooie afspraak voor de laagstbetaalde werknemers binnen de universiteiten en bovendien een duidelijk signaal naar andere sectoren.’

In het akkoord zijn ook afspraken gemaakt over thuiswerken, over hybride werken op de korte en lange termijn en over de beheersing van werkdruk. CNV Overheid legt het akkoord dan ook met een positief advies aan de leden voor. Zij kunnen stemmen tot en met maandag 12 juli.

Het akkoord omvat de volgende afspraken:

Loon:

- 1,64 procent structurele verhoging per 1 juli 2021 en 0,36 procent per 1 januari 2022

- Eenmalige uitkering van €650,- per september 2021 (voor deeltijd naar rato)

- Minimumloon gaat per 1 juli 2021 naar €14,-.

Werkzekerheid en wendbaarheid:

- Uitgangspunt is een vast dienstverband voor universitair (hoofd)docent en hoogleraar

- Niet-wetenschappelijk personeel komt na uiterlijk 12 maanden in vaste dienst

- Wetenschappelijk personeel met een VIDI-beurs komt in vaste dienst

- Ontslagbescherming wordt verkort per 1 juli 2023 naar 10 of 11 maanden en per 1 januari 2025 naar 6 of 7 maanden. Mobiliteitspremie, professionele begeleiding en volledige boventalligheid blijven van kracht. Het begrip reorganisatie krijgt een iets andere invulling.

Werkomstandigheden en werkdruk:

- Voor thuiswerken geldt een vergoeding van €2,- per dag en bovendien een internetvergoeding van 25 euro per maand.

- In de lokale overleggen worden afspraken gemaakt over reële taakopdrachten.