Extra risico kwetsbaar onderwijspersoneel door late booster na vroege vaccinatie

CNV Onderwijs vindt dat onderwijspersoneel zo snel mogelijk een boosterprik moet kunnen krijgen. Voor ouder personeel en voor mensen met een medische indicatie is de laatste prik inmiddels al langer dan zes maanden geleden, en neemt de bescherming af. In een brief aan de Tweede Kamer wijst de bond op het belang van zowel de veiligheid van het personeel als voor de continuïteit van het onderwijs.

‘Het kabinet moet er alles aan doen om fysiek onderwijs mogelijk te houden. Meer veiligheid voor het personeel betekent ook minder ziek personeel en minder klassen naar huis. Nu lopen mensen die in het onderwijs werken flink meer risico op besmetting op school. Ze staan in de vuurlinie zonder optimale bescherming’, waarschuwt CNV Onderwijs-voorzitter Daniëlle Woestenberg. Demissionair minister De Jonge gaf vrijdag aan dat het kabinet overweegt om de boostervolgorde, die nu nog op basis van geboortejaar is, te wijzigen.

Voorrang bij eerste prik, nu achteraan de rij

‘Bij de huidige volgorde ziet onderwijspersoneel met een medische aandoening het gat tussen laatste vaccinatie en booster flink groter worden ten opzichte van de gemiddelde Nederlander’, stelt Woestenberg. ’In veel gevallen is de laatste vaccinatie van mensen uit medische risicogroepen nu al langer dan een half jaar geleden. Juist onderwijspersoneel loopt veel meer risico dan de gemiddelde Nederlander, omdat er nog steeds veel besmettingen op scholen zijn. Dat je dan op basis van je leeftijd pas mogelijk ergens volgend jaar aan de beurt bent voor een booster, terwijl je eerste vaccinaties op basis van je medische dossier eerder waren dan die van leeftijdsgenoten, is echt niet uit te leggen aan mensen die op school werken. Juist onder de groep die al langer geleden gevaccineerd is, zijn het risico en de angst het grootst.’

Peiling: twijfels aan veiligheid

Onrealistisch is die angst niet. Want naast dat het aantal besmettingen groot is, is het vertrouwen in het naleven van de maatregelen door leerlingen en studenten ook beperkt. De roep om met voorrang een boosterprik te krijgen was dan ook groot in een peiling in het funderend onderwijs eind november: 81 procent in het primair onderwijs en 85 procent in het voortgezet onderwijs vond dit gewenst - van deze groepen vond een meerderheid het zelfs zeer gewenst. Uit onze peiling van 8 december onder al het onderwijspersoneel geeft bijna 40 procent van onze achterban uit PO, VO en MBO aan dat leerlingen/studenten zich regelmatig niet testen als zij klachten hebben passend bij corona. Hoe jonger de leerling of student, hoe lager het vertrouwen dat er is in naleving van de huidige coronamaatregelen. 60 procent van het personeel in het hoger onderwijs tot 74 procent in het funderend onderwijs geeft aan dat de huidige maatregelen niet bijdragen aan het gevoel van veiligheid op het werk.