Al het nieuws

‘Laat goed pensioen ook voor vrouwen kroon op het werk zijn’

‘Vrouwen realiseren zich onvoldoende welke impact bepaalde keuzes, zoals parttime werken, hebben op hun pensioen’, waarschuwt Gery Gorter, de huidige fractievoorzitter CNV/CCOOP in het verantwoordingsorgaan van ABP. Binnenkort zijn er verkiezingen en ze roept vrouwen op om zich toch vooral verkiesbaar te stellen voor dit invloedrijke adviesorgaan van het bestuur van het pensioenfonds.

‘Een kwart van de vrouwen beseft niet dat minder werken ook minder pensioen betekent. Gemiddeld hebben vrouwen rond de 45 jaar minder dan de helft van het pensioen van mannen opgebouwd. Ook heeft meer dan 40 procent van de vrouwen geen goed zicht op de gevolgen van bijvoorbeeld een scheiding, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van een partner voor hun financiële situatie’, citeert oud-wiskundedocent Gorter (68) uit recent onderzoek van ABP onder vrouwen en mannen in het onderwijs en bij de overheid. ‘Sterker nog: de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen zou in de tonnen kunnen lopen.’

Belangrijk aandachtspunt

Gorter wijst erop dat het grootste pensioenfonds de afgelopen jaren veel aandacht heeft besteed aan de specifieke positie van vrouwen rondom pensioenen. ‘Hun positie is voor onze fractie een belangrijk aandachtspunt voor de komende tijd, mede in het licht van het nieuwe pensioenakkoord. Daarom willen we heel graag dat meer vrouwen meedoen in het pensioendebat, ook binnen CNV Connectief. Ik zou zeggen: stel je kandidaat! Laat een goed pensioen ook voor vrouwen de kroon op het werk zijn.’

Aanmelden

Meebeslissen over hoe ABP jouw pensioen belegt? Doe mee aan de verkiezingen voor de CNV/CCOOP-fractie in het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds. Je kunt je vóór 22 november aanmelden voor deze gezamenlijke lijst. Word je gekozen bij de verkiezingen van 2022, dan overleg je in het verantwoordingsorgaan met werkgevers en adviseer je het ABP-bestuur. Je krijgt een vergoeding voor je inzet, scholing over pensioenen en het stelsel én professionele ondersteuning. Bovendien doe je veel ervaring op in de pensioenwereld.