Al het nieuws

Nú structureel investeren in onderwijspersoneel

‘Om van het Nationaal Programma Onderwijs een succes te maken is het -naast het geld- een absolute voorwaarde dat er voldoende goede en bevoegde mensen zijn’, zegt Daniëlle Woestenberg, voorzitter van CNV Onderwijs: ‘Wie A zegt, namelijk meer geld, moet ook B zeggen en zorgen dat er voldoende handjes zijn.’ De bond stuurt vandaag samen met andere werknemersorganisaties in het onderwijs een brief aan de Tweede Kamer, waarin zij de randvoorwaarden schetsen voor een succesvol Nationaal Programma Onderwijs. Donderdag spreken de onderwijsministers Slob en Van Engelshoven hierover met de Tweede Kamer.

In de brief van de vakbonden aan de Tweede Kamerleden ligt de nadruk op het belang van de bevindingen en aanbevelingen in het rapport van Merel van Vroonhoven, dat zij juli 2020 schreef vanuit haar functie als onafhankelijk aanjager aanpak tekorten. In het rapport Samen sterk voor elk kind staat onder meer dat de aanpak van personeelstekorten prioriteit heeft en zowel landelijk als regionaal gecoördineerd moet worden.

Woestenberg: ‘De nood in het onderwijs is hoog. Door corona is de kansenongelijkheid alleen maar toegenomen, tel daarbij het oplopende leraren- en schoolleiderstekort op en het is duidelijk dat er nú iets moet gebeuren. De 8,5 miljard die de ministers voor het plan reserveren zijn dan ook zeer belangrijk, maar alles staat of valt bij de aanwezigheid van voldoende bevoegde en bekwame leraren. Daarom is het zo belangrijk dat we er alles aan doen om mensen voor het vak te behouden en (zij)instroom te bevorderen. Goede arbeidsvoorwaarden horen daarbij.’

CNV Onderwijs werkt graag samen met de andere bonden mee aan de verdere invulling van het Nationaal Programma Onderwijs.