Gemeente Rotterdam en vakbonden bereiken akkoord over een nieuwe reiskostenvergoeding

De Gemeente Rotterdam heeft met CNV Overheid en de andere vakbonden een akkoord bereikt over een nieuwe reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. De aanpassing betekent een verandering in de vergoeding en de manier waarop de reiskosten worden gedeclareerd. De nieuwe regeling geldt voor alle medewerkers die een arbeidsovereenkomst met de Gemeente Rotterdam hebben én voor wie de cao Gemeenten van toepassing is.

Met dit akkoord zijn goede, bij deze tijd passende afspraken gemaakt over de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. De nieuwe reiskostenregeling stimuleert duurzaam en vitaal reizen met het OV en de fiets. Ook ondersteunen de afspraken de ontwikkeling waarbij op verschillende locaties wordt gewerkt; vanuit huis, kantoor, de stad of in de wijk. De reiskostenvergoeding is gebaseerd op daadwerkelijk gemaakte reizen. Ook wordt rekening gehouden met bijzondere situaties van medewerkers die voor woon-werkverkeer afhankelijk zijn van de auto.

De basis van het akkoord is dat niemand er financieel op achteruitgaat. De invoering van deze regeling zal gefaseerd plaatsvinden met ingang van 1 januari 2023 tot uiterlijk 1 april 2023.