Ultimatum gesteld aan VNG voor cao Gemeenten

Iedere gemeenteambtenaar verdient een goede cao!

CNV heeft samen met andere overheidsvakbonden een ultimatum afgegeven aan de werkgever van alle gemeenteambtenaren; de VNG. In dit ultimatum eisen wij een structurele loonsverhoging van 3,5%, een minimumloon van € 14,- bruto per uur, geen versobering van de huidige arbeidsongeschiktheidsregeling en een goede vitaliteitsregeling voor jong en oud. Dit ultimatum werd tijdens een online demonstratie overhandigd aan wethouder Saskia Bruines.

Actiebereidheid medewerkers was groot

Uit ledenraadplegingen bleek al dat medewerkers verontwaardigd zijn over het bod van hun werkgever en dat de actiebereidheid groot is. We hebben medewerkers opgeroepen om het statement #GOEDECAOGEMEENTENNU te ondertekenen. Ruim 16.000 medewerkers ondertekenden dit statement voor een fatsoenlijke cao. Ook deden er zo’n 4.000 medewerkers mee met de online demonstratie van vandaag.

Waarom moeten gemeenten investeren in hun werknemers?

Gemeenten krijgen financiële steun van het rijk voor de extra gemaakte kosten en inkomstenderving als gevolg van corona. Er komen extra middelen beschikbaar voor de tekorten in de jeugdzorg. Landelijk is er de roep om hogere (minimum)lonen, goede arbeidsvoorwaarden en loonsverhoging voor werknemers.

Daarnaast kampen gemeenten al jaren met een hoge uitstroom van personeel naar andere sectoren, waar medewerkers betere arbeidsvoorwaarden en ontwikkelmogelijkheden krijgen. Het vervullen van vacatures verloopt moeizaam en dit leidt tot een forse verhoging van de werkdruk. Deze ontwikkelingen zijn desastreus voor de kwaliteit van de dienstverlening en de gezondheid van het personeel.

Waardering en respect!

Veel werknemers zijn verontwaardigd over het bod van hun werkgever. Dit blijkt wel uit de reacties tijdens de online demonstratie. Ambtenaren die onder andere werken bij de brandweer, GGD, handhaving en gemeentereiniging vragen massaal om waardering en respect van hun werkgever.

Er is altijd wel een reden om de gemeenteambtenaren geen loonsverhoging te geven. Dat is een belediging voor alle medewerkers die zo hard gewerkt hebben tijdens de coronacrisis.

Reactie van een werknemer tijdens online demonstratie

Als de arbeidsvoorwaarden niet goed zijn, vertrekken collega’s naar de markt. Ik zie om mij heen dat er veel aan collega’s wordt getrokken en elders betere voorwaarden gelden. Ondertussen moeten gemeenten dezelfde krachten tegen een veel hoger tarief weer inhuren.

Reactie van een werknemer tijdens online demonstratie

Het huidige bod is een belediging voor alle ambtenaren!

Reactie van een werknemer tijdens online demonstratie

Ultimatum voor een goede cao voor 170.000 medewerkers

Tijdens het uitreiken van het ultimatum gaven wij van de bonden ook deze duidelijke boodschap aan de werkgever af: Als een reactie op het ultimatum uitblijft en er niet snel een fatsoenlijke cao op tafel ligt, dan worden werkonderbrekingen en stakingen voor kortere of langere duur niet uitgesloten.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en een reactie van VNG op het ultimatum?