Leden stemmen in met cao Provinciale Sector

Leden van CNV hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor de cao Provinciale Sector. De looptijd is 1 januari 2024 t/m 30 juni 2025.

CNV-leden hebben hun fiat gegeven aan het op 13 maart bereikte onderhandelingsresultaat voor de cao Provinciale Sector. Van hen stemde 73 procent voor en was 27 procent tegen. Ook bij de andere bonden was een meerderheid van de leden voor. Dat houdt in dat het onderhandelingsresultaat definitief wordt omgezet in een cao. Ook aan werkgeverszijde is het resultaat onlangs door haar achterban bekrachtigd.

Uitwerking

Op dit moment wordt door sociale partners hard gewerkt om overeenstemming te bereiken over de cao- teksten. Daarna richten ze zich op een gezamenlijke lijst van veel gestelde vragen en de antwoorden daarop.