Al het nieuws

Principeakkoord bereikt voor nieuwe vijfjarige cao SW

Op 17 mei 2021 bereikten CNV Overheid en FNV met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao Sociale Werkvoorziening (SW). Het kostte veel tijd om tot dit akkoord te komen. Dit had vooral te maken met het zoeken naar een betaalbare regeling om vóór je AOW te kunnen stoppen met werken.

Belangrijkste punten uit het akkoord

Dit zijn de hoofdpunten uit het bereikte principeakkoord:

  • Loon

De WML-LPO- systematiek voor de loonsverhoging blijft gehandhaafd.

  • Eerder stoppen met werken

De vakbonden en werkgevers zijn het eens geworden over een tijdelijke regeling om eerder te kunnen stoppen met werken.

De details van deze regeling worden de komende maanden verder uitgewerkt.

  • Seniorenregeling

De bestaande seniorenregeling blijft bestaan en wordt uitgebreid. Vanaf 64 jaar kun je ervoor kiezen om een extra dag minder te gaan werken. Dit is bovenop de bestaande regeling. Deze extra dag minder werken kost je 7,5% van je brutoloon. De pensioenopbouw loopt wel voor 100% door.

  • Overige afspraken
    • Je kunt een week extra vakantie kopen.
    • Het aantal verplichte verlofdagen gaat terug van 10 naar 8. Je krijgt meer keuze om zelf te beslissen wanneer je je vakantiedagen opneemt.
    • Ben je langer dan een jaar ziek en heb je recht op een gratificatie wanneer je 25 of 40 jaar in dienst bent? Dan krijg je volgens de oude cao een bedrag op basis van het loon in dat 2e ziektejaar (=70%). Dat vinden we na zoveel jaar werken niet eerlijk. In de nieuwe cao hebben we met de werkgevers afgesproken dat de gratificatie gebaseerd wordt op je oorspronkelijke (100%) loon. Dit geldt ook voor de overlijdensuitkering.

Nieuwe cao voor 5 jaar

Deze nieuwe cao geldt voor 5 jaar. Als de cao na de ledenraadpleging definitief wordt, geldt deze van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025.

Ledenraadpleging

We gaan aan alle leden die onder deze cao vallen vragen wat ze vinden van de gemaakte afspraken. Ben je lid? Houd je mail dan in de gaten om te stemmen over dit akkoord. Ben je tevreden over de gemaakte afspraken? Vertel dit aan je collega’s en benadruk daarbij dat dit resultaat is bereikt door de inzet van de bonden.

Meer info

Het volledige onderhandelingsakkoord kun je lezen in de bijlage. Ook kunnen we ons voorstellen dat je vragen hebt over de regeling om eerder te kunnen stoppen met werken. Daarom volgt zo snel mogelijk meer informatie over deze regeling op onze pagina over de cao Sociale Werkvoorziening.