Sociale werkvoorziening

Cao Sociale Werkvoorziening

-
Nieuwe cao in onderhandeling
Nico Foppen
Onderhandelaar cao Sociale Werkvoorziening

In de cao Sociale Werkvoorziening staan afspraken over loon, werktijden, arbeidsomstandigheden, vakantie, pensioen en veilig en gezond werken. De cao geldt voor mensen die door een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking niet onder normale omstandigheden kunnen werken. En het dus zonder ondersteuning op de arbeidsmarkt niet redden. Mensen die voor 2015 zijn ingestroomd vallen onder de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Vaak gaat de begeleiding via gemeente of het UWV. Hierbij gaan ze uit van wat iemand kan. De cao Sociale Werkvoorziening geldt voor iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt die nog onder de werking van de WSW valt. In 2015 is de WSW gesloten en is de Participatiewet ingevoerd. De nieuwe instroom in de SW-bedrijven valt daarom niet onder de cao Sociale Werkvoorziening, maar onder de cao Aan de slag.

De belangrijkste punten van de onderhandeling

Een ander belangrijk onderhandelingspunt is een toekomstbestendige loonontwikkeling. Daarvoor zijn de loon – prijsontwikkeling (LPO) en de stijging van het wettelijk minimumloon (WML) van belang. Een harde toezegging van het ministerie van SZW aan gemeenten voor een langjarige, volledige toekenning van de LPO ontbreekt. Deze zal er ook niet komen. We moeten daarom een regeling treffen hoe we met de lonen omgaan als de LPO geheel of gedeeltelijk uitblijft.

Een ander belangrijk punt is een verbeterde seniorenregeling. De vakbonden willen het graag mogelijk maken dat werknemers vanaf 64 jaar een extra dag per week vrij kunnen nemen tegen inlevering van 7,5 procent van het salaris. Dit komt dan naast de gratis seniorendag per week die ze nu al kunnen opnemen. Kortom: 2 dagen per week vrij in plaats van één. We moeten ontdekken of de werkgevers hiervoor openstaan.

We maken ons dus hard voor de volgende punten:

  • Loon
  • Verbeterde seniorenregeling
  • 2 of 3 jaar eerder kunnen stoppen met werken

Veelgestelde vragen

Contactpersonen

Nico Foppen
Onderhandelaar cao Sociale Werkvoorziening
Telefoon
06 53 51 49 24
John Bergman
Stafmedewerker
Telefoon
030 75 11 712

Downloads

Download jouw cao

Wil jij ook meer invloed op jouw arbeidsvoorwaarden?

Sluit je dan vandaag nog bij ons aan. Jouw mening telt!

  • Deel jouw wensen voor een nieuwe cao
  • Geef je mening tijdens nieuwe onderhandelingen
  • Stem mee met ledenpeilingen