Cao Sociale Werkvoorziening

Nico Foppen
Onderhandelaar cao Sociale Werkvoorziening

In de cao Sociale Werkvoorziening staan afspraken over loon, werktijden, arbeidsomstandigheden, vakantie, pensioen en veilig en gezond werken. De cao geldt voor mensen die door een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking niet onder normale omstandigheden kunnen werken. En het dus zonder ondersteuning op de arbeidsmarkt niet redden. Mensen die voor 2015 zijn ingestroomd vallen onder de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Vaak gaat de begeleiding via gemeente of het UWV. Hierbij gaan ze uit van wat iemand kan. De cao Sociale Werkvoorziening geldt voor iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt die nog onder de werking van de WSW valt. In 2015 is de WSW gesloten en is de Participatiewet ingevoerd. De nieuwe instroom in de SW-bedrijven valt daarom niet onder de cao Sociale Werkvoorziening, maar onder de cao Aan de slag.

Belangrijkste punten

 • Cao met een looptijd van 5 jaar: 1 januari 2021 t/m 31 december 2025.

 • Regeling' om 2 jaar voor de AOW-leeftijd te stoppen met werken. Deelname aan deze regeling is vrijwillig en alleen mogelijk gedurende de looptijd van de cao.

 • Salarisontwikkeling in 2021 voor werknemers die meer dan het wettelijk minimumloon (wml) verdienen, wordt gedekt door de loon- en prijsontwikkeling (LPO, in 2021 2,16 procent).

 • Conform afspraken uitvoering salarisstijging voor mensen die meer dan het wml verdienen in 2 fasen: per 1 juli 2021 0,96 procent en per 1 januari 2022 1,2 procent.

 • Mogelijkheid extra verlof te kopen. Doel in eerste instantie herstellen van geleverde inspanning/arbeid.

 • Aanvulling op de bestaande seniorenregeling (minimaal 5 jaar in dienst van een SW-bedrijf).

 • Herschrijven van de cao-tekst in begrijpelijke taal.

 • Cao-afspraken om de twee jaar evalueren.

Veelgestelde vragen

Contactpersonen

Nico Foppen
Onderhandelaar cao Sociale Werkvoorziening
Miriam Doeschot
Onderhandelaar cao Sociale Werkvoorziening

Wil jij ook meer invloed op jouw arbeidsvoorwaarden?

Sluit je dan vandaag nog bij ons aan. Jouw mening telt!

 • Deel jouw wensen voor een nieuwe cao
 • Geef je mening tijdens nieuwe onderhandelingen
 • Stem mee met ledenpeilingen