Cao Sociale Werkvoorziening

Nico Foppen
Onderhandelaar cao Sociale Werkvoorziening

In de cao Sociale Werkvoorziening staan afspraken over loon, werktijden, arbeidsomstandigheden, vakantie, pensioen en veilig en gezond werken. De cao geldt voor mensen die door een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking niet onder normale omstandigheden kunnen werken. En het dus zonder ondersteuning op de arbeidsmarkt niet redden. Mensen die voor 2015 zijn ingestroomd vallen onder de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Vaak gaat de begeleiding via gemeente of het UWV. Hierbij gaan ze uit van wat iemand kan. De cao Sociale Werkvoorziening geldt voor iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt die nog onder de werking van de WSW valt. In 2015 is de WSW gesloten en is de Participatiewet ingevoerd. De nieuwe instroom in de SW-bedrijven valt daarom niet onder de cao Sociale Werkvoorziening, maar onder de cao Aan de slag.

Cao Sociale Werkvoorziening (SW) 2021-2025

De cao Sociale Werkvoorziening (SW) 2021-2025 is definitief vastgesteld. Op basis van de uitslag van de ledenraadpleging heeft het VNG-bestuur de cao op 16 september 2021 bekrachtigd. CNV en FNV stemden eind augustus al in. De cao heeft een looptijd van 5 jaar en kan rekenen op grote steun onder onze achterban. Ruim 90 procent van de leden stemden voor het akkoord dat afspraken bevat over de salarisontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en het kopen van extra verlof.

Cao-partijen zijn overeengekomen om de afspraken tweejaarlijks te evalueren. Het herschrijven en vereenvoudigen van de tekst van de cao maakt ook onderdeel uit van de evaluatie.

Zie voor meer info dit nieuwsbericht: VNG ook akkoord met cao Sociale Werkvoorziening

Veelgestelde vragen

Contactpersonen

Nico Foppen
Onderhandelaar cao Sociale Werkvoorziening
Marc Dorst
Onderhandelaar cao Sociale Werkvoorziening
Telefoon
06 28 33 42 91

Wil jij ook meer invloed op jouw arbeidsvoorwaarden?

Sluit je dan vandaag nog bij ons aan. Jouw mening telt!

  • Deel jouw wensen voor een nieuwe cao
  • Geef je mening tijdens nieuwe onderhandelingen
  • Stem mee met ledenpeilingen