Sociale werkvoorziening

Cao Sociale Werkvoorziening

-
Nieuwe cao in onderhandeling
Nico Foppen
Onderhandelaar cao Sociale Werkvoorziening

In de cao Sociale Werkvoorziening staan afspraken over loon, werktijden, arbeidsomstandigheden, vakantie, pensioen en veilig en gezond werken. De cao geldt voor mensen die door een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking niet onder normale omstandigheden kunnen werken. En het dus zonder ondersteuning op de arbeidsmarkt niet redden. Mensen die voor 2015 zijn ingestroomd vallen onder de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Vaak gaat de begeleiding via gemeente of het UWV. Hierbij gaan ze uit van wat iemand kan. De cao Sociale Werkvoorziening geldt voor iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt die nog onder de werking van de WSW valt. In 2015 is de WSW gesloten en is de Participatiewet ingevoerd. De nieuwe instroom in de SW-bedrijven valt daarom niet onder de cao Sociale Werkvoorziening, maar onder de cao Aan de slag.

Akkoord bereikt voor nieuwe vijfjarige cao SW

Op 17 mei 2021 bereikten CNV Overheid en FNV met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe vijfjarige cao Sociale Werkvoorziening (SW). Als de cao na het stemmen definitief wordt, geldt deze van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025.

Ben je lid? Stem dan nu!

CNV Overheid legt het bereikte akkoord met een positief advies aan de leden voor via een e-mail of brief. Dit heeft even geduurd, want er moesten inhoudelijke nog veel details worden uitgewerkt. Maar je kunt inmiddels stemmen! Je hebt hier als lid tot 26 augustus de tijd voor.

Hoofdpunten

Lees meer over het bereikte principeakkoord en de hoofdpunten in onderstaande nieuwsberichten.

Meer info over de cao-afspraken

Veelgestelde vragen

Contactpersonen

Nico Foppen
Onderhandelaar cao Sociale Werkvoorziening
Telefoon
06 53 51 49 24
John Bergman
Stafmedewerker
Telefoon
030 75 11 712

Downloads

Download jouw cao

Wil jij ook meer invloed op jouw arbeidsvoorwaarden?

Sluit je dan vandaag nog bij ons aan. Jouw mening telt!

  • Deel jouw wensen voor een nieuwe cao
  • Geef je mening tijdens nieuwe onderhandelingen
  • Stem mee met ledenpeilingen