Sociale werkvoorziening

Cao Sociale Werkvoorziening

-
Nieuwe cao in onderhandeling
Nico Foppen
Onderhandelaar cao Sociale Werkvoorziening

In de cao Sociale Werkvoorziening staan afspraken over loon, werktijden, arbeidsomstandigheden, vakantie, pensioen en veilig en gezond werken. De cao geldt voor mensen die door een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking niet onder normale omstandigheden kunnen werken. En het dus zonder ondersteuning op de arbeidsmarkt niet redden. Mensen die voor 2015 zijn ingestroomd vallen onder de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Vaak gaat de begeleiding via gemeente of het UWV. Hierbij gaan ze uit van wat iemand kan. De cao Sociale Werkvoorziening geldt voor iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt die nog onder de werking van de WSW valt. In 2015 is de WSW gesloten en is de Participatiewet ingevoerd. De nieuwe instroom in de SW-bedrijven valt daarom niet onder de cao Sociale Werkvoorziening, maar onder de cao Aan de slag.

Na CNV Overheid en FNV ook VNG akkoord met cao Sociale Werkvoorziening

Looptijd 5 jaar: 1 januari 2021 - 31 december 2025, Hieronder de belangrijkste afspraken:

-Regeling' om 2 jaar voor de AOW-leeftijd te stoppen met werken. Deelname aan deze regeling is vrijwillig en alleen mogelijk gedurende de looptijd van de cao. De regeling eerder stoppen met werken is complex. Vanwege de keuze voor een indienstvariant - wat fiscaal erg gunstig is - is het vooralsnog niet mogelijk om het ouderdomspensioen naar voren te halen.

-De salarisontwikkeling in 2021 voor werknemers die meer dan het wettelijk minimumloon (wml) verdienen, wordt gedekt door de loon- en prijsontwikkeling (LPO) die het rijk jaarlijks aan het macrobudget WSW-klassiek toevoegt. Niet de hele LPO gaat naar salarissen, ongeveer 15 procent daarvan wordt gebruikt om de stijgende werkgeverslasten te compenseren. De LPO voor 2021 is 2,16 procent .

Conform de afspraken wordt de salarisstijging voor mensen die meer dan het wml verdienen in 2 fasen uitgevoerd: per 1 juli 2021 een stijging van 0,96 procent (met terugwerkende kracht), deze stijging is gelijk aan de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2021; per 1 januari 2022 een stijging van 1,2 procent (LPO-percentage (2,16 procent) min ontvangen verhoging per 1 juli 2021 (0,96 procent))

-Medewerkers wordt de mogelijkheid geboden om extra verlof te kopen. Doel van verlof is in eerste instantie het herstellen van de geleverde inspanning/arbeid.

-Er komt een aanvulling op de bestaande seniorenregeling overeengekomen. Ben je minimaal 5 jaar in dienst van een SW-bedrijf, dan kom je hiervoor in aanmerking. Een medewerker van 64 jaar en ouder kan verzoeken om in totaal 2/5 (40 procent) minder te werken onder doorbetaling van 92,5 procent van het salaris. Voorbeeld: een 64-jarige medewerker die fulltime 5 dagen werkt, kan er nu dus voor kiezen om 3 dagen te gaan werken. Daarvoor moet hij dan 7,5 procent van zijn salaris inleveren.

-Herschrijven van de cao tekst in begrijpelijke taal

-Cao-afspraken om de twee jaar evalueren

(Toegevoegd 3 oktober 2021)

Let op: nieuwe loontabel cao Sociale Werkvoorziening per 1 juli 2021

Per 1 juli 2020 is het wettelijk minimumloon verhoogd met 0,96 procent. In het onderhandelaarsakkoord cao Sociale Werkvoorziening 2021-2025 is opgenomen dat de lonen voor iedereen per 1 juli meestijgen met het wettelijk minimumloon.

Het cao-akkoord is in september definitief bekrachtigd. Voor werknemers die het wettelijk minimumloon (WML) verdienen is de verhoging al toegepast. Voor werknemers die meer dan het wettelijk minimumloon verdienen zullen de lonen met terugwerkende kracht per 1 juli worden verhoogd met 0,96 procent.

Aanpassing bedragen uit de cao

Met de aanpassing van lonen worden ook het bedrag van de eigen bijdrage collectief vervoer en het bedrag van 2010 verhoogd met 0,96 procent. De eigen bijdrage collectief vervoer (artikel 7.5a cao SW) was €28,57 en wordt €28,84.Het bedrag van 2010 (artikel 7.5b cao SW):
was €8,58 en wordt €8,66.

Let op: foute berekening

Vanwege een fout in de berekening is via verschillende kanalen een onjuiste loontabel verspreid. OP de cao-pagina's SW staat de juiste uitwerking van de loontabel cao Sociale Werkvoorziening per 1 juli 2021.

Veelgestelde vragen

Contactpersonen

Nico Foppen
Onderhandelaar cao Sociale Werkvoorziening
Telefoon
06 53 51 49 24
John Bergman
Stafmedewerker
Telefoon
030 75 11 712

Downloads

Download jouw cao

Wil jij ook meer invloed op jouw arbeidsvoorwaarden?

Sluit je dan vandaag nog bij ons aan. Jouw mening telt!

  • Deel jouw wensen voor een nieuwe cao
  • Geef je mening tijdens nieuwe onderhandelingen
  • Stem mee met ledenpeilingen