Werken met gevaarlijke stoffen

Veilig werken met gevaarlijke stoffen is belangrijk. Je kunt er erg ziek van worden. Je werkgever moet je beschermen tegen de risico’s van werken met gevaarlijke stoffen. Zelf kun je ook veiligheidsmaatregelen nemen. We vertellen je alles over werken met gevaarlijke stoffen.

Wat zijn gevaarlijke stoffen?

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die mogelijk gevaarlijk zijn voor jouw veiligheid en gezondheid. Bijvoorbeeld stoffen die ontplofbaar, giftig, of bijtend zijn. Deze stoffen kunnen zitten in verpakte producten, zoals verf, kit of schoonmaakmiddel. Maar ze kunnen ook vrijkomen tijdens werkzaamheden. Denk aan lasrook, hout- en kwartsstof en dieselmotoremissie.

Gevaarlijke stoffen herkennen

Gevaarlijke stoffen zijn te herkennen aan gevaarspictogrammen en H- en P-zinnen. Deze staan op het etiket van het product waar het in zit. Gevaarspictogrammen beelden met een plaatje het gevaar uit, zoals ontvlambaar of giftig. Hier vind je een overzicht van de gevaarspictogrammen. De H- en P-zinnen zijn genummerde zinnen die het gevaar aanduiden. H- (Hazard = gevaar) en P- (Precaution = voorzorg) geven aan wat het gevaar is en wat de voorzorgsmaatregelen zijn om hier veilig mee om te gaan. Hier vind je de lijst van H- en P-zinnen.

Wetgeving voor werken met gevaarlijke stoffen

Grenswaarden door de SZW

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een lijst opgesteld met wettelijke grenswaarden voor gevaarlijke stoffen. Grenswaarden geven aan wat de maximale hoeveelheid van een stof mag zijn op de werkplek. Wanneer deze hoeveelheid te hoog is, is je werkgever verplicht dit te verlagen. Voor sommige stoffen zijn er geen wettelijke grenswaarden opgesteld. Dan is je werkgever verplicht om zelf een grenswaarde te bepalen. Dit zijn publieke grenswaarden.

REACH: Europese regels voor het werken met gevaarlijke stoffen

REACH staat voor registratie, evaluatie, autorisatie en restrictie van chemische stoffen. Volgens deze Europese regels moeten producenten en verkopers weten welke gevaarlijke stoffen in producten zitten. Informatie over deze stoffen moeten op het etiket staan. Naast het etiket moet de leverancier vaak een veiligheidsinformatieblad (VIB) leveren. Daarop staat wat de risico’s zijn van de gevaarlijke stoffen en hoe je veilig met het product werkt. Zo’n VIB is niet altijd goed op orde. Met de VIB-check van de Nederlandse Arbeidsinspectie controleer je of de VIB aan de belangrijkste eisen voldoet.

Gevaarlijke stoffen: Wat moet je werkgever doen?

Volgens de Arbowet is je werkgever verplicht te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Daarom moet je werkgever jou beschermen tegen de risico’s van gevaarlijke stoffen. Hoe je werkgever dit moet doen, staat in de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Je werkgever moet:

  • Een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) maken voor gevaarlijke stoffen. Hierin staan de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen en de maatregelen die je werkgever neemt.
  • Voor elke werknemer een bloostellingsregister bijhouden. Je werkgever moet bijhouden aan welke stof jij bent blootgesteld, hoe lang en op welke manier.
  • Zorgen voor persoonlijke beschermingsmiddelen om je werk veilig uit te voeren. Bijvoorbeeld beschermende maskers of kleding.
  • Elke werknemer informeren over de gevaren van het werk.
  • Aparte maatregelen treffen voor jongeren, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.

Gevaarlijke stoffen: Wat moet jij doen?

Je bent zelf ook verantwoordelijk om veilig te werken met gevaarlijke stoffen. Draag altijd de beschermingsmiddelen en volg de veiligheidsinstructies op. Weet ook met welke producten je werkt. Als je weet waar je mee werkt, kun je beter de risico’s verlagen.

Vragen?

Heb je vragen over werken met gevaarlijke stoffen? Neem contact met ons op. Wij zitten klaar om jouw vragen te beantwoorden.

Neem contact op

Veelgestelde vragen

Verder lezen

Agressie op het werk

Zo voorkom je agressie of zo ga je ermee om als het gebeurt.

Beroepsziekten

Ben je ziek geworden door het werk? Dan lijd je misschien aan een beroepsziekte.

Code rood

Wat als door weeralarm code rood je werk vervalt?

Arbodienst

De arbodienst helpt bij ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden.

De Arbowet

Lees meer over je rechten en plichten uit de Arbowet.

Discriminatie op het werk

Wat je werkgever moet doen en wat jij kan doen om discriminatie...

Gelijke beloning voor hetzelfde werk

Een goed loon voor het werk dat je doet is belangrijk. Het is ook...

Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap zorgt ervoor dat jij met plezier je werk kan doen.

Intimidatie op het werk

Hoe herken en meld je intimidatie op de werkvloer?

Liefde op de werkvloer

Waar moet je rekening mee houden en wanneer mag je werkgever ingrijpen?

Pesten op het werk

Word jij of je collega gepest? Dit is wat je kunt doen.

Werk en privacy

Hoe wordt jouw privacy beschermd?

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Wat is een risico-inventarisatie en -evaluatie?

Rugklachten door werk

Veel mensen hebben last van rugpijn door werk. Maar hoe voorkom je het?

Scheiden en werk

Ervaar je stress of concentratieproblemen? Lees wat je kunt doen.

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon helpt je bij ongewenst gedrag op het werk.

Werkdruk

Zo zorg je voor minder werkdruk en een gezonder werkleven

Werkende mantelzorger

Zorg en werk combineren is niet makkelijk. Deze hulp is er voor jou.

Werkgeluk

Meer werkgeluk willen we allemaal. Maar hoe vergroot je het?

Werkstress

Handvatten om stress te herkennen en te voorkomen dat je uitvalt.

Sluit je nu aan

Word vandaag nog lid van CNV. We helpen je met al je vragen over werk en inkomen. En komen op voor jouw belangen als werknemer. Samen staan we sterk.

  • Hulp bij je belastingaangiftes
  • Advies bij vragen over je werk en inkomen
  • Ondersteuning bij een arbeidsconflict