Intimidatie op het werk

Intimidatie op het werk door een collega of leidinggevende komt helaas regelmatig voor. Wat kun je doen als iemand jou intimideert? Of als je ziet dat een collega wordt geïntimideerd? We benoemen de verschillende vormen van intimidatie op de werkvloer. Ook leggen we uit hoe je intimidatie herkent, voorkomt en meldt.

Waar ben je naar op zoek?

Zoek je iets specifieks? Via deze links kom je meteen terecht bij de informatie die je nodig hebt.

Wat is intimidatie op werk?

Je spreekt van intimidatie als iemand anders je angstig maakt door met negatieve gevolgen te dreigen. Een dreigement op de werkvloer is bijvoorbeeld ontslag. De persoon die jou intimideert gedraagt zich boos of maakt onaardige opmerkingen. Het doel van intimidatie is je bang maken, voor schut zetten of in de war brengen.

Invloed van intimidatie op het werk

Intimidatie kan leiden tot psychische- en gezondheidsklachten. Je kan je angstig, verdrietig, boos of onzeker voelen. Maar intimidatie kan ook werkstress en slapeloosheid veroorzaken. Vindt er intimidatie plaats op jouw werk? Dan kun je last hebben van concentratieproblemen en lagere werkprestaties. Intimidatie heeft ook invloed op de werksfeer binnen een bedrijf. Een onveilige werkomgeving zorgt voor een lagere productiviteit van het team, veel verzuim en een hoog vertrek onder het personeel.

Herkennen van intimidatie

Wanneer iemand iets als intimiderend ervaart verschilt per persoon. Wat voor jou intimiderend voelt kan voor een collega anders aanvoelen. Voel jij je geïntimideerd? Dan heb je altijd het recht om je grenzen aan te geven. Intimidatie door een collega, leidinggevende of werkgever kan verschillende vormen aannemen:

Fysieke intimidatie

Hieronder valt dreigend naderen, vandalisme, seksuele intimidatie, licht geweld en dreigende gebaren.

Verbale intimidatie

Vindt plaats via dreigende telefoongesprekken, gesprekken op kantoor of tijdens vergaderingen.

Schriftelijke intimidatie

Deze vorm uit zich in bedreigende brieven en e-mails. Maar bijvoorbeeld ook via Teams, sociale media of WhatsApp.

Signalen op de werkvloer

De drie vormen van intimidatie op de werkvloer kun je herkennen aan verschillende signalen:

 • Opzettelijk gedrag
  Intimidatie gebeurt opzettelijk. Iemand gedraagt zich zo om jou angst aan te jagen.
 • Dreiging
  Intimidatie herken je door een dreigende toon of houding. Ook een dreigende, beledigende of kleinerende uitspraak zijn signalen van intimidatie.
 • Machtsverhouding
  In sommige gevallen is er sprake van machtsongelijkheid. Iemand die hoger staat dan jij, bijvoorbeeld je werkgever, probeert de controle te houden door intimidatie. Machtsongelijkheid is niet altijd een signaal. Bijvoorbeeld bij intimidatie tussen twee collega’s.
 • Afwijzing
  Een afwijzing op basis van ‘anders’ zijn, bewuste negering of buitensluiting zijn tekenen van intimidatie. Deze signalen komen ook voor bij pesten op het werk.

Voorkomen van intimidatie

Volgens de Arbowet moet je werkgever zorgen een veilige werkplek. Je mag dus verwachten dat je werkgever maatregelen neemt om intimidatie op de werkvloer te voorkomen. Je werkgever moet een vertrouwenspersoon aanstellen en een procedure hebben voor het melden van intimidatie. Maar een goede werkgever kan meer doen om intimidatie te voorkomen. Denk aan een voorlichting over de juiste omgangsvormen tussen werknemers.

Zelfinspectietool ongewenst gedrag

De overheid heeft de zelfinspectietool voor werkdruk en ongewenst gedrag ontwikkeld om intimidatie op het werk te voorkomen. Je werkgever kan de zelfinspectie gebruiken om de risico’s van het bedrijf in kaart te brengen en inzicht te krijgen in eventuele verbeterpunten. Het is de verantwoordelijkheid van je werkgever om hierna passende maatregelen te nemen.

Melden van intimidatie

Zelf aanspreken

Ervaar jij intimidatie op de werkvloer? Speek dan de persoon aan op diens intimiderende gedrag als je je daarbij op je gemakt voelt. Geef duidelijk je grenzen aan en maak duidelijk dat je je niet fijn voelt bij het gedrag.

Melden bij werkgever

Blijft de intimidatie aanhouden? Dan kun je altijd een klacht indienen. Vaak kan dit bij je HR-afdeling, vertrouwenspersoon of leidinggevende. Zij zijn verplicht om jouw klacht serieus te nemen en eventueel maatregelen te nemen.

Vragen of twijfels over intimidatie op de werkvloer?

Voelt het gedrag van je leidinggevende intimiderend? En heb je twijfels over het melden van de intimidatie? Neem dan gerust contact met ons op. We staan klaar om je helpen en je vragen te beantwoorden.

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen over intimidatie op het werk

Verder lezen

Agressie op het werk

Zo voorkom je agressie, of ga je ermee om als het gebeurt.

Beroepsziekten

Ben je ziek geworden door het werk? Dan lijd je misschien aan een beroepsziekte.

Code rood

Wat als door weeralarm code rood je werk vervalt?

Arbodienst

De arbodienst helpt bij ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden.

De Arbowet

Lees meer over je rechten en plichten uit de Arbowet.

Discriminatie op het werk

Wat je werkgever moet doen en wat jij kan doen om discriminatie...

Gelijke beloning voor hetzelfde werk

Een goed loon voor het werk dat je doet is belangrijk. Het is ook...

Gevaarlijke stoffen

Alles over veilig werken met gevaarlijke stoffen.

Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap zorgt ervoor dat jij met plezier je werk kan doen.

Liefde op de werkvloer

Waar moet je rekening mee houden en wanneer mag je werkgever ingrijpen?

Pesten op het werk

Word jij of je collega gepest? Dit is wat je kunt doen.

Werk en privacy

Hoe wordt jouw privacy beschermd?

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Wat is een risico-inventarisatie en -evaluatie?

Rugklachten door werk

Veel mensen hebben last van rugpijn door werk. Maar hoe voorkom je het?

Scheiden en werk

Ervaar je stress of concentratieproblemen? Lees wat je kunt doen.

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon helpt je bij ongewenst gedrag op het werk.

Werkdruk

Zo zorg je voor minder werkdruk en een gezonder werkleven

Werkende mantelzorger

Zorg en werk combineren is niet makkelijk. Deze hulp is er voor jou.

Werkgeluk

Meer werkgeluk willen we allemaal. Maar hoe vergroot je het?

Werkstress

Handvatten om stress te herkennen en te voorkomen dat je uitvalt.

Word lid van CNV

Als lid van CNV maak je deel uit van een beweging die zich inzet voor goede werk- en salarisafspraken. Die in Den Haag opkomt voor jouw belangen. Een vereniging met experts bij wie je altijd en onbeperkt terecht kunt met al je vragen over werk en inkomen. En die voor elke levensfase een passende dienstverlening voor jou heeft.

 • Deskundig advies
 • Rechtshulp voor werk en privé
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte