Alles over pesten op het werk

Een grapje op de werkvloer moet kunnen. Maar een collega opzettelijk buitensluiten of telkens voor gek zetten gaat te ver. Wat voor de één leuk is, kan voor de ander aanvoelen als pestgedrag. Pesten op het werk komt in verschillende vormen voor en heeft vaak grote invloed op het slachtoffer. Maar hoe maak je pestgedrag op het werk bespreekbaar? En bij wie? Wij geven je een aantal tips.

Signalen van pesten op het werk

Pesten is structureel vernederend, vijandig of intimiderend gedrag naar steeds dezelfde persoon. Denk bijvoorbeeld aan negeren, buitensluiten en fysieke agressie. Anders dan bij plagen is het doel van pesten om iemand te kwetsen. Pestgedrag niet altijd even zichtbaar op de werkvloer omdat de grens tussen plagen en pesten voor iedereen ergens anders ligt. Pesten gebeurt op veel verschillende manieren en kan veroorzaakt worden door collega’s en leidinggevenden. Ook door mensen buiten de organisatie.

Wat te doen bij pesten op de werkvloer?

Wanneer plagen verandert in pesten is het tijd om in te grijpen. Als je wordt gepest, is het vaak lastig om dit aan te geven bij je werkgever. Uit angst of schaamte. Om je hierbij te helpen zetten we 4 praktische stappen op een rij:

Stap 1: Maak het pestgedrag bespreekbaar

Praten lucht vaak op. Confronteer daarom de pester met zijn gedrag en vertel wat dit met jou doet. Gebruik bij dit gesprek specifieke situaties om uit te leggen wat jij als pestgedrag ervaart. Blijf rustig en kom niet aanvallend over. Misschien heeft jouw collega niet door dat zijn gedrag vervelend is voor jou. En is het pesten op de werkvloer na dit gesprek al opgelost.

Stap 2: Vraag hulp aan een vertrouwenspersoon

Vind je het spannend om zelf je pester te confronteren? Of komen jullie er samen niet uit? Neem dan contact op met de interne of externe vertrouwenspersoon of de bedrijfsmaatschappelijk werker. Zij luisteren naar jouw verhaal en helpen je om het pesten te stoppen. Het voordeel van een interne vertrouwenspersoon is dat diegene de collega’s en bedrijfscultuur goed kent. Terwijl een externe vertrouwenspersoon juist objectief en onafhankelijk is. Dit maakt het vaak makkelijker om je verhaal te vertellen.

Stap 3: Meld het pesten bij je leidinggevende

Stopt het pesten niet met behulp van de vertrouwenspersoon of na een gesprek met de pester? Meld het dan bij je werkgever. Volgens de Arbowet is je werkgever verplicht om pesten op de werkvloer te voorkomen. Ook heeft je werkgever een Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) en een plan van aanpak om pestgedrag op het werk te stoppen. Vraag daarom naar de maatregelen die je werkgever neemt om jouw situatie op te lossen. Is je leidinggevende de pester? Meld het dan bij een hogere leidinggevende of bij je baas.

Stap 4: Geef je klacht door

Doet jouw werkgever niet genoeg om het pestgedrag op te lossen? Controleer dan of er een klachtenregelement is. Zo ja, vraag in een brief aan jouw werkgever of hij je klacht behandelt via mediation. Een mediator gaat samen met jou en de pester in gesprek om het pestgedrag op het werk op te lossen. Heeft je werk geen klachtenregelement? Maak dan een melding bij de Inspectie SZW. Zij onderzoeken of je werkgever genoeg heeft gedaan om het pesten te stoppen. Is dit niet het geval? Dan krijgt je werkgever een waarschuwing of een boete.

Lhbti+ op de werkvloer

Lhbti+’ers (lesbische, homoseksuele, bi+, transgender en intersekse personen) zijn op de arbeidsmarkt vaak kwetsbaar en hebben, meer dan collega’s, te maken met ongewenst gedrag, zoals beledigingen, kwetsende grappen, pesterijen, intimidatie en discriminatie. SER Diversiteit in Bedrijf maakte een diversiteitswijzer. Daarin staan tips voor het creëren van een veilige werkomgeving voor lhbti-personen.

Schakel onze hulp in

Word jij gepest op de werkvloer? Maar weet je niet goed hoe je dit moet aankaarten? Of neemt je werkgever je melding niet serieus? Neem dan contact met ons op. Samen kijken we naar de stappen die je kunt nemen. Zo ga jij weer met plezier naar je werk.

Neem contact met ons op

Burn-out door pesten op het werk

Gepest worden doet iets met je. Je kunt je gestrest, onzeker en onveilig voelen gedemotiveerd raken. Misschien durf je helemaal niet meer naar je werk te gaan. Deze angst leidt tot gezondheidsklachten, langdurige uitval of zelfs een burn-out of depressie. Het is daarom belangrijk om je gezondheid goed in de gaten te houden. Word je gepest en krijg je last van psychische of lichamelijke problemen? Trek dan op tijd aan de bel.

Verder lezen

Agressie op het werk

Zo voorkom je agressie of zo ga je ermee om als het gebeurt.

Beroepsziekten

Ben je ziek geworden door het werk? Dan lijd je misschien aan een beroepsziekte.

Code rood

Wat als door weeralarm code rood je werk vervalt?

Arbodienst

De arbodienst helpt bij ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden.

De Arbowet

Lees meer over je rechten en plichten uit de Arbowet.

Discriminatie op het werk

Wat je werkgever moet doen en wat jij kan doen om discriminatie...

Gelijke beloning voor hetzelfde werk

Een goed loon voor het werk dat je doet is belangrijk. Het is ook...

Gevaarlijke stoffen

Alles over veilig werken met gevaarlijke stoffen.

Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap zorgt ervoor dat jij met plezier je werk kan doen.

Intimidatie op het werk

Hoe herken en meld je intimidatie op de werkvloer?

Liefde op de werkvloer

Waar moet je rekening mee houden en wanneer mag je werkgever ingrijpen?

Werk en privacy

Hoe wordt jouw privacy beschermd?

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Wat is een risico-inventarisatie en -evaluatie?

Rugklachten door werk

Veel mensen hebben last van rugpijn door werk. Maar hoe voorkom je het?

Scheiden en werk

Ervaar je stress of concentratieproblemen? Lees wat je kunt doen.

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon helpt je bij ongewenst gedrag op het werk.

Werkdruk

Zo zorg je voor minder werkdruk en een gezonder werkleven

Werkende mantelzorger

Zorg en werk combineren is niet makkelijk. Deze hulp is er voor jou.

Werkgeluk

Meer werkgeluk willen we allemaal. Maar hoe vergroot je het?

Werkstress

Handvatten om stress te herkennen en te voorkomen dat je uitvalt.

Sluit je nu aan

Word vandaag nog lid van CNV. We helpen je met al je vragen over werk en inkomen. En komen op voor jouw belangen als werknemer. Samen staan we sterk.

  • Hulp bij je belastingaangiftes
  • Advies bij vragen over je werk en inkomen
  • Ondersteuning bij een arbeidsconflict