Onderhandelingsresultaat cao Netwerkbedrijven bereikt

Na een impasse is het gelukt om van het cao-eindbod van de werkgevers, waar CNV-leden al mee hadden ingestemd, een gezamenlijk onderhandelingsresultaat te maken. CNV is blij met dit brede draagvlak.

De onderhandelingsuitkomst ziet er samengevat als volgt uit:

  • een structurele loonsverhoging van 2% per 1 april 2022 en
  • een eenmalige uitkering in september 2021 van € 350,- bruto (deeltijders naar rato)
  • een looptijd van 1 mei 2021 tot en met 31 december 2022

Daarnaast is er overeenstemming bereikt over de volgende inhoudelijke thema’s:

  • we werken nog dit jaar een visie en aanpak uit op duurzame inzetbaarheid
  • werkgevers nemen op bedrijfsniveau maatregelen om de belasting en belastbaarheid van medewerkers in de wacht- en storingsdienst te verbeteren
  • we verlengen het Sectoraal Sociaal Plan tot en met 31 december 2021
  • we verlengen de Vitaliteitsregeling tot en met 31 december 2021
  • werkgevers doen onderzoek naar de mogelijkheden van vervroegde uittreding voor medewerkers die in de knel komen in de aanloop naar hun pensioen en waarbij andere mogelijkheden geen of onvoldoende oplossing bieden

De FNV-leden hebben tot 23 juli de mogelijkheid om te stemmen. CNV-leden hadden al ingestemd. Zij ontvangen een nieuwsbrief met de resultaten.