Gelijke beloning voor hetzelfde werk

Een goed loon voor het werk dat je doet is belangrijk. Het is ook belangrijk dat jij en je collega’s erop vertrouwen dat het loongebouw eerlijk is: dat voor hetzelfde werk eenzelfde salaris wordt gegeven. In de praktijk is dat nog niet zo voor de hand liggend. Zo horen we vaak de klacht dat vrouwen minder verdienen dan mannen, terwijl ze wel even veel werken.
CNV - Equal Pay Day
LAAT JE HOREN. Wil je reageren op onze video? Ga naar één van onze social pages (Facebook, Instagram of Linked-In) en laat je reactie in de comments achter bij de video.

Equal Pay Day

Op 14 november is het Equal Pay day in Nederland. Vanaf die dag werken vrouwen de rest van het jaar symbolisch voor niets. Vrouwen en mannen werken in Nederland evenveel, namelijk gemiddeld 7,1 uren per dag. Vrouwen worden echter voor meer dan de helft van hun werk (3,7 uur) niet betaald. Zij zorgen voor kinderen, verlenen mantelzorg en werken in het huishouden, allemaal vormen van onbetaald werk. Dit heeft als gevolg dat het gemiddelde jaarloon van vrouwen 36% lager is dan dat van mannen.

Loonkloof man - vrouw

De loonkloof tussen mannen en vrouwen wordt berekend als het gemiddelde uurloon van vrouwen ten opzichte van het gemiddelde uurloon van mannen. In 2021 verdienden mannen gemiddeld 25,84 euro per uur, vrouwen 22,42 euro, dus 13 procent minder. Per jaar is het verschil 36%, per uur gemiddeld 13% en voor hetzelfde werk per uur zo’n 6% (4% bij de overheid en 7 % in het bedrijfsleven). Het komt erop neer dat je als vrouw een half of heel maandsalaris misloopt vergeleken met een man die hetzelfde werk doet. Dat moet veranderen!

Pleidooi 30-urige werkweek

Het CNV pleit voor een 30-urige werkweek. Dit geeft meer ruimte om onbetaalde taken eerlijker te verdelen. Als in een gezin de ene partner meer tijd besteedt aan niet betaald werk - huishoudelijke- en zorgtaken, het opvangen van de kinderen - en de andere aan goedbetaald werk, dan ontstaat er in dat gezin een afhankelijkheidsrelatie waarin vaak de vrouw aan het kortste eind trekt. Valt zo’n gezin uit elkaar, dan blijft de partner die meer deed aan het huishouden, onverzorgd achter. Een eerste stap is een meer eerlijke verdeling van taken en inkomen. Vandaar ons pleidooi voor de 30-urige werkweek.

Waar CNV zich hard voor maakt

Eerlijk en competitieve salarissen

Geef werknemers een salaris dat hen fatsoenlijk compenseert voor de cognitieve, mentale en fysieke inspanning die het werk van hen eist en dat voldoende personeel aantrekt om de werkdruk te verlagen.

30-urige werkweek

Zorg dat 30 uur betaald werk per week de norm wordt. Dit geeft mensen meer tijd om onbetaald werk te doen en zal ervoor zorgen dat betaald en onbetaald werk eerlijker verdeeld wordt tussen mannen en vrouwen.

Flexibiliteit en goede verlofregelingen

Investeer in flexibiliteit en goede verlofregelingen zodat werkende betaald en onbetaald werk goed kunnen combineren.

Gratis en hoogwaardige kinderopvang

Zorg dat iedereen een vrije keuze kan maken tussen betaald werk en zorg voor kinderen (onbetaald werk). En dat financiële of kwaliteitsoverwegingen met betrekking tot de kinderopvang geen belemmering vormen.

Uitbreiding van partner- en geboorteverlof

Het partner- en geboorteverlof moet uitgebreid en volledig vergoed worden. Op dit moment krijgen moeders 16 weken betaald verlof bij de geboorte van hun kind. Partners krijgen slechts één week volledig vergoed en vijf weken gedeeltelijk vergoed. Dit leidt ertoe dat niet alle partners gelijke kansen krijgen om betaald en onbetaald werk te doen en veroorzaakt zwangerschapsdiscriminatie.

Meer vrouwen in machtsposities

Het vrouwenquotum moet worden uitgebreid zodat organisaties in de private en publieke sector worden gedwongen om een divers bestuur te benoemen. Vrouwen zijn sterk ondervertegenwoordigd in machtsposities. Het systeem wordt dus nog steeds voornamelijk door en voor mannen ingericht. Een quotum is een effectief middel om verandering te realiseren.

Herkenning van onbetaald werk in het Bruto Binnenlands Product (BBP)

Onbetaald werk moet worden meegenomen in het BBP zodat de waarde en omvang van dit werk inzichtelijk wordt en wordt meegewogen in politieke keuzes. Onbetaald werk – opvoeding, huishouden, mantelzorg, vrijwilligerswerk – is de basis van onze samenleving. Het verdient erkenning, waardering en een eerlijkere verdeling.

Heb jij vragen over jouw salaris? Neem contact op met CNV Info!

Verder lezen

Agressie op het werk

Zo voorkom je agressie of zo ga je ermee om als het gebeurt.

Beroepsziekten

Ben je ziek geworden door het werk? Dan lijd je misschien aan een beroepsziekte.

Code rood

Wat als door weeralarm code rood je werk vervalt?

Arbodienst

De arbodienst helpt bij ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden.

De Arbowet

Lees meer over je rechten en plichten uit de Arbowet.

Discriminatie op het werk

Wat je werkgever moet doen en wat jij kan doen om discriminatie...

Gevaarlijke stoffen

Alles over veilig werken met gevaarlijke stoffen.

Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap zorgt ervoor dat jij met plezier je werk kan doen.

Intimidatie op het werk

Hoe herken en meld je intimidatie op de werkvloer?

Liefde op de werkvloer

Waar moet je rekening mee houden en wanneer mag je werkgever ingrijpen?

Pesten op het werk

Word jij of je collega gepest? Dit is wat je kunt doen.

Werk en privacy

Hoe wordt jouw privacy beschermd?

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Wat is een risico-inventarisatie en -evaluatie?

Rugklachten door werk

Veel mensen hebben last van rugpijn door werk. Maar hoe voorkom je het?

Scheiden en werk

Ervaar je stress of concentratieproblemen? Lees wat je kunt doen.

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon helpt je bij ongewenst gedrag op het werk.

Werkdruk

Zo zorg je voor minder werkdruk en een gezonder werkleven

Werkende mantelzorger

Zorg en werk combineren is niet makkelijk. Deze hulp is er voor jou.

Werkgeluk

Meer werkgeluk willen we allemaal. Maar hoe vergroot je het?

Werkstress

Handvatten om stress te herkennen en te voorkomen dat je uitvalt.

Gelijke beloning voor hetzelfde werk

Heb jij het idee dat er bij jou op het werk sprake is van ongelijke beloning? En vind je het fijn om ondersteuning te krijgen bij het bespreekbaar maken van dit onderwerp? Neem contact op en ga met ons het gesprek aan!

  • Eerlijke en competitieve salarissen
  • 30-urige werkweek
  • Flexibiliteit en goede verlofregelingen