Alles over pesten op het werk

Een grapje dat eigenlijk niet leuk meer is, wat nog elke dag wordt gemaakt. Een collega die tijdens de lunch wordt genegeerd. Pesten op het werk komt voor in verschillende vormen, maar is altijd heel vervelend voor het slachtoffer. Hoe maak je het bespreekbaar? En bij wie? Wij geven je graag handvatten.

Pesten op de werkvloer: zo herken je het

Pesten is vernederend, vijandig of intimiderend gedrag naar steeds dezelfde persoon of groep. Als iets een keer gebeurt, is het niet meteen pesten. Het gebeurt vaak langere tijd. Als slachtoffer is het lastig je te verdedigen. En je pesters hebben vaak meer macht. Slachtoffers van pesten vinden het soms ook moeilijk om te praten. Uit angst of schaamte. Dat zorgt voor klachten of zelfs ziekteverzuim. Word je gepest? Deel het en onderneem actie.

Als je wordt gepest op je werk

1. Houd het bij

Voel je jezelf gepest op het werk? Bouw dan een dossier op. Een logboek, waarin je alle incidenten omschrijft. Vermeld daarin de datum, de aanleiding, wat er gebeurde, wie erbij aanwezig waren, of je het incident hebt gemeld bij je leidinggevende en wat zijn reactie op de melding was. Dit dossier kan je later in het proces helpen. Ervoor zorgen dat je sterker in je schoenen staat.

2. Vertel je verhaal

Het kan erg opluchten als je je verhaal vertelt. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door je pester te confronteren. Vertel wat het gedrag met je doet. En kom niet aanvallend over. Wellicht begrijpt je collega niet dat het voor jou geen grapjes zijn. Bij dit gesprek kun je het dossier gebruiken om specifieke situaties te schetsen die je als kwetsend hebt ervaren.

3. Vraag hulp van een vertrouwenspersoon

Vind je het spannend om je pester te confronteren? Of kom je met hem niet verder? Neem dan contact op met een vertrouwenspersoon of bedrijfsmaatschappelijk werker. Zij luisteren naar je verhaal en helpen je het op te lossen.

4. Maak melding bij je leidinggevende

Stopt het pesten niet met behulp van de vertrouwenspersoon of na een gesprek met de pester? Meld het dan bij je werkgever. Hij is volgens de Arbowet verplicht om pesten op de werkvloer te voorkomen. Er moet een Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) én een plan van aanpak zijn, om pesten te stoppen. Vraag welke maatregelen hij neemt om jouw situatie op te lossen. Houdt ook bij wat je leidinggevende daarop antwoord. Na je melding kan hij een gesprek aangaan met de pester. Plan een evaluatiegesprek met je baas in. Is de leidinggevende in kwestie de pester? Meld het dan bij een hogere leidinggevende.

5. Geef je klacht door

Doet je werkgever niet genoeg om het pestgedrag op te lossen? Controleer dan of er een klachtenreglement is. Daarin staat hoe je een klacht doorgeeft en aan wie. Is er een klachtenreglement? Stuur dan je klacht naar jouw werkgever. Vraag in een brief of hij de klacht kan behandelen via mediation. Een mediator gaat samen met jou en de andere partij het gesprek aan om het probleem samen op te lossen.

6. Maak een melding

Wordt je klacht niet opgelost of heeft het bedrijf waarvoor je werkt geen klachtenreglement. Doe dan melding bij de Inspectie SZW. De inspectie onderzoekt of het bedrijf genoeg heeft gedaan om het pesten te stoppen. Is dat niet het geval? Dan krijgt je werkgever een waarschuwing of een boete.

Lhbti+ op de werkvloer

Lhbti+’ers (lesbische, homoseksuele, bi+, transgender en intersekse personen) zijn op de arbeidsmarkt vaak kwetsbaar en hebben, meer dan collega’s, te maken met ongewenst gedrag, zoals beledigingen, kwetsende grappen, pesterijen, intimidatie en discriminatie. SER Diversiteit in Bedrijf maakte een diversiteitswijzer. Daarin staan tips voor het creëren van een veilige werkomgeving voor lhbti-personen.

Schakel onze hulp in

Natuurlijk kun je je melding ook altijd aan ons doorgeven. Samen kijken we naar mogelijke vervolgstappen om het pesten een halt toe te roepen.

Neem contact met ons op

Sluit je nu aan

Word vandaag nog lid van CNV. We helpen je met al je vragen over werk en inkomen. En komen op voor jouw belangen als werknemer. Samen staan we sterk.

  • Hulp bij je belastingaangiftes
  • Advies bij vragen over je werk en inkomen
  • Ondersteuning bij een arbeidsconflict