Hoeveel contributie betaal ik als CNV-lid?

Wat je maandelijks voor je lidmaatschap betaalt, hangt af van je functie en salaris. Zo kun je óók van onze vakbondsvoordelen profiteren als je een lager inkomen hebt. Voor studenten is het lidmaatschap gratis.

In de loop van 2024 wordt een nieuw contributiestelsel ingevoerd. Daar houden we je van op de hoogte. Tot die tijd gelden de contributietarieven van 2023 voor bestaande leden. Sluit je je nieuw bij ons aan? Dan profiteer je naast alle lidmaatschapsvoordelen van het tijdelijke voordeeltarief van € 24 voor de eerste 6 maanden lidmaatschap. Daarna geldt voor jou het contributietarief van 2024.

Tarieven 2024

In de loop van 2024 gelden nieuwe contributietarieven. Tot die tijd gelden de regelingen en bedragen zoals die in 2023 van toepassing waren. Jouw maandelijkse contributie wordt bepaald op basis van draagkracht: het contributietarief hangt af van je inkomen. Dankzij deze solidariteit zijn wij voor iedereen toegankelijk. In onderstaand overzicht zie je hoeveel jouw maandelijkse contributie bedraagt.

tot €1.035,50 per maand tot €2.071,- per maand €2.071,- tot €3.106,- per maand €3.106,- per maand en meer
tot 26 jaar € 2,00 €2,00 €2,00 €2,00
26 t/m 30 jaar €7,50 €10,50 €16,50 €16,50
31 t/m 67 jaar €7,50 €10,50 €16,50 €20,50

Heb je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, dan betaal je € 10,50 per maand. Afhankelijk van levensfase en inkomen gelden deze bedragen:

  • Voor studenten* tot en met 25 jaar is de contributie gratis.
  • Werk je en ben je jonger dan 26 jaar, dan betaal je € 2 per maand.
  • Verdien je minder dan 50% van het minimumloon en/of val je onder Wajong, Participatiewet, Sociale Werkvoorziening of Aan de slag, dan betaal je € 7,50 per maand.

* Je bent student als je BBL’er bent of een voltijds studeert aan MBO, HBO of universiteit. Volg je naast je baan een studie, dan geldt het reguliere tarief.

Let op: gaat jouw contributie in het nieuwe stelsel met meer dan € 2,- omhoog, dan krijg je het eerste jaar korting. Deze korting bedraagt 40% van het contributieverschil tussen het tarief in 2023 en het nieuwe tarief in 2024. Pas vanaf 1 januari 2025 betaal je dan het nieuwe bedrag.

In veel cao's is afgesproken dat je als lid jaarlijks je vakbondscontributie (via je werkgever) kunt aftrekken van de belasting. Bovenstaande contributietarieven betreffen bruto tarieven. De netto contributie valt voor veel leden veel lager uit. Het nettobedrag is de prijs (zonder belasting) die je betaalt voor je vakbondscontributie als je gebruikmaakt van de contributieteruggave.

Check je gegevens

Het is belangrijk dat wij over jouw juiste (contact)gegevens beschikken, zodat je de juiste contributie betaalt. Daardoor kunnen wij je (ook rechtsgeldig) de juiste dienstverlening bieden. Controleer daarom je gegevens en geef wijzigingen aan ons door via mijn.cnv.nl of onze ledenservice.

Laat je stem horen en sluit je aan!

Samen staan we sterker. Tijdelijk betaal je in totaal € 24,- voor de eerste zes maanden.

  • Betere arbeidsvoorwaarden
  • Hulp bij professionele ontwikkeling
  • Juridische ondersteuning als het tegenzit