Gelijke beloning voor hetzelfde werk

Een goed loon voor het werk dat je doet is belangrijk. Het is ook belangrijk dat jij en je collega’s erop vertrouwen dat het loongebouw eerlijk is: dat voor hetzelfde werk eenzelfde salaris wordt gegeven. In de praktijk is dat nog niet zo voor de hand liggend. Zo horen we vaak de klacht dat vrouwen minder verdienen dan mannen, terwijl ze wel even veel werken.
CNV - Equal Pay Day
LAAT JE HOREN. Wil je reageren op onze video? Ga naar één van onze social pages (Facebook, Instagram of Linked-In) en laat je reactie in de comments achter bij de video.

Equal Pay Day

Op 14 november is het Equal Pay day in Nederland. Vanaf die dag werken vrouwen de rest van het jaar symbolisch voor niets. Vrouwen en mannen werken in Nederland evenveel, namelijk gemiddeld 7,1 uren per dag. Vrouwen worden echter voor meer dan de helft van hun werk (3,7 uur) niet betaald. Zij zorgen voor kinderen, verlenen mantelzorg en werken in het huishouden, allemaal vormen van onbetaald werk. Dit heeft als gevolg dat het gemiddelde jaarloon van vrouwen 36% lager is dan dat van mannen.

Loonkloof man - vrouw

De loonkloof tussen mannen en vrouwen wordt berekend als het gemiddelde uurloon van vrouwen ten opzichte van het gemiddelde uurloon van mannen. In 2021 verdienden mannen gemiddeld 25,84 euro per uur, vrouwen 22,42 euro, dus 13 procent minder. Per jaar is het verschil 36%, per uur gemiddeld 13% en voor hetzelfde werk per uur zo’n 6% (4% bij de overheid en 7 % in het bedrijfsleven). Het komt erop neer dat je als vrouw een half of heel maandsalaris misloopt vergeleken met een man die hetzelfde werk doet. Dat moet veranderen!

Pleidooi 30-urige werkweek

Het CNV pleit voor een 30-urige werkweek. Dit geeft meer ruimte om onbetaalde taken eerlijker te verdelen. Als in een gezin de ene partner meer tijd besteedt aan niet betaald werk - huishoudelijke- en zorgtaken, het opvangen van de kinderen - en de andere aan goedbetaald werk, dan ontstaat er in dat gezin een afhankelijkheidsrelatie waarin vaak de vrouw aan het kortste eind trekt. Valt zo’n gezin uit elkaar, dan blijft de partner die meer deed aan het huishouden, onverzorgd achter. Een eerste stap is een meer eerlijke verdeling van taken en inkomen. Vandaar ons pleidooi voor de 30-urige werkweek.

Waar CNV zich hard voor maakt

Eerlijk en competitieve salarissen

Geef werknemers een salaris dat hen fatsoenlijk compenseert voor de cognitieve, mentale en fysieke inspanning die het werk van hen eist en dat voldoende personeel aantrekt om de werkdruk te verlagen.

30-urige werkweek

Zorg dat 30 uur betaald werk per week de norm wordt. Dit geeft mensen meer tijd om onbetaald werk te doen en zal ervoor zorgen dat betaald en onbetaald werk eerlijker verdeeld wordt tussen mannen en vrouwen.

Flexibiliteit en goede verlofregelingen

Investeer in flexibiliteit en goede verlofregelingen zodat werkende betaald en onbetaald werk goed kunnen combineren.

Gratis en hoogwaardige kinderopvang

Zorg dat iedereen een vrije keuze kan maken tussen betaald werk en zorg voor kinderen (onbetaald werk). En dat financiële of kwaliteitsoverwegingen met betrekking tot de kinderopvang geen belemmering vormen.

Uitbreiding van partner- en geboorteverlof

Het partner- en geboorteverlof moet uitgebreid en volledig vergoed worden. Op dit moment krijgen moeders 16 weken betaald verlof bij de geboorte van hun kind. Partners krijgen slechts één week volledig vergoed en vijf weken gedeeltelijk vergoed. Dit leidt ertoe dat niet alle partners gelijke kansen krijgen om betaald en onbetaald werk te doen en veroorzaakt zwangerschapsdiscriminatie.

Meer vrouwen in machtsposities

Het vrouwenquotum moet worden uitgebreid zodat organisaties in de private en publieke sector worden gedwongen om een divers bestuur te benoemen. Vrouwen zijn sterk ondervertegenwoordigd in machtsposities. Het systeem wordt dus nog steeds voornamelijk door en voor mannen ingericht. Een quotum is een effectief middel om verandering te realiseren.

Herkenning van onbetaald werk in het Bruto Binnenlands Product (BBP)

Onbetaald werk moet worden meegenomen in het BBP zodat de waarde en omvang van dit werk inzichtelijk wordt en wordt meegewogen in politieke keuzes. Onbetaald werk – opvoeding, huishouden, mantelzorg, vrijwilligerswerk – is de basis van onze samenleving. Het verdient erkenning, waardering en een eerlijkere verdeling.

Heb jij vragen over jouw salaris? Neem contact op met CNV Info!

Gelijke beloning voor hetzelfde werk

Heb jij het idee dat er bij jou op het werk sprake is van ongelijke beloning? En vind je het fijn om ondersteuning te krijgen bij het bespreekbaar maken van dit onderwerp? Neem contact op en ga met ons het gesprek aan!

  • Eerlijke en competitieve salarissen
  • 30-urige werkweek
  • Flexibiliteit en goede verlofregelingen