Lunchwebinar: “Kunnen WIJ er wat aan doen?”

Commissie Ethiek (Jeugd)Zorg CNV organiseert in samenwerking met dr. Froukje Weidema en Carin Wevers het lunchwebinar “Kunnen WIJ er wat aan doen?”. Over de zorgprofessional in de knel, ethische kwesties in het complexe zorglandschap en de vraag wat wij kunnen doen als professionals en vakbond – met een speciale focus op de jeugdzorgwerker.

15 februari
12:00

Wat gaan we doen?

In dit complexe landschap komen verschillende ethische vragen en kwesties naar voren, zoals: zelfcompassie (begrip voor jezelf), gebrek aan ruimte voor professionele autonomie, wie draagt welke verantwoordelijkheid of tijd om stil te staan bij wat goede zorg is richting cliënt én professional?

In dit lunchwebinar staan we stil bij de vraag hoe we professionals kunnen ondersteunen om het werk te kunnen doen en de verantwoordelijkheden te kunnen dragen. Wat kunnen zorgprofessionals zelf doen om de regie over hun eigen werk weer in handen te krijgen en wat hebben ze daarvoor nodig? Welke rol zou de vakbond hierin kunnen spelen?

Programma

Het webinar begint met een lezing van Carin Wevers, filosoof en auteur van het boek Kan ik daar wat aan doen? Denken over professioneel handelen in zorg en welzijn. Vervolgens is er ruimte voor een geprek, eigen inbreng en vragen. Namens de commissie Ethiek is dr. Froukje Weidema, ethicus, dialoog-expert en trainer RetourPeilen, de host zijn van het Webinar. En vanuit CNV is Rico Ganga aanwezig om een reactie te geven.

Hoe laat en wanneer

Het webinar vindt online plaats 15 februari van 12:00 – 13:30 uur.

Voor wie is dit webinar?

Het werk van (jeugd-)zorgprofessionals is er de laatste jaren niet gemakkelijker op geworden. Sterker nog, het is in veel gevallen niet meer te doen. Enorme werkdruk, het tekort aan personeel in het gehele zorglandschap en de knellende kaders van waaruit zij hun werk moeten doen. Het geeft hen het gevoel hun cliënten niet voldoende recht te kunnen doen. En dat schuurt, omdat dat over het algemeen wel de reden is om voor dit werk te kiezen. Daarnaast wordt men geconfronteerd met nieuwe financiële eisen en formats die het werk en de bereikte resultaten in kaart moet brengen, terwijl hun case-load al overvol is.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel zorgprofessionals zich in hun werk verscheurd voelen tussen de verschillende eisen die aan hen gesteld worden. Gemeenten, politici, beleidsmakers en managers zijn doorgaans degene die nieuwe plannen bedenken. Van zorgprofessionals wordt verwacht dat zij ze uitvoeren. In deze context ontstaan vaak conflicten en morele dilemma’s, denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een cliënt op een groep die al overvol is.

Als zorgprofessionals dan ook nog te maken krijgen met ervaringen zoals negatief in het nieuws komen (bijvoorbeeld Jojanneke en de jeugdzorgtapes), of het gevoel hebben opgebrand te zijn of niet gehoord te worden, dan is het niet verwonderlijk dat steeds meer (ervaren) zorgprofessionals op zoek gaan naar ander werk.

Ben jij bij het lunchwebinar “Kunnen WIJ er wat aan doen?”