2024 dreigt rampjaar te worden voor de zorg

Bezorgd heeft CNV Zorg & Welzijn kennisgenomen van de recente bevindingen in de EY Barometer over de financiële problemen binnen de Nederlandse gezondheidszorg. Dat geeft onrust en leidt ertoe dat de zorgverlening verder onder druk komt te staan. De beschreven situatie benadrukt de dringende behoefte aan adequate maatregelen om de zorgsector te ondersteunen en te versterken.

Het rapport van Ernst & Young wijst op een historisch hoog verzuim en een grotere inzet van externe krachten. Wat nodig is zijn investeringen in personeel, in preventieve maatregelen om verzuim te voorkomen en in de kwaliteit van het werk en de arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden.

‘Het risico bestaat dat zorgaanbieders die in financiële problemen raken, ook gaan bezuinigen op personeel. Het laatste wat we nu kunnen gebruiken zijn bezuinigingen en reorganisaties. Dit jaagt de werkdruk verder op en de mensen de sector uit’, waarschuwt Joost Veldt, bestuurder CNV Zorg & Welzijn. ‘

Omdat de vraag naar zorg niet afneemt, leidt dat tot nog meer kosten voor inhuur van personeel. ‘Er liggen grote uitdagingen om de zorg voor de toekomst te waarborgen, daar moeten flinke stappen in worden gezet. Maar als zorginstellingen alleen maar bezig zijn met overleven, komt daar niks van terecht. Als we nu niks doen, gaan we daar nog jaren de zure vruchten van plukken. De overheid en de zorgverzekeraars moeten nu zorgen voor rust. En dat betekent gewoon dat er geld bij moet, zodat zorginstellingen hun begrotingen voor 2024 rondkrijgen.’