Akkoord over nieuwe tweejarige cao Sociaal Werk

15 procent extra loon en roosterkeuze voor vast personeel

Drie structurele loonsverhogingen van in totaal 15 procent en vaste medewerkers die de keus krijgen uit eerste diensten en meer worden betrokken bij het beleid. Het maakt deel uit van de nieuwe cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening waarover CNV Zorg en Welzijn en de andere bonden met werkgeversorganisaties SWN een onderhandelingsakkoord hebben gesloten. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 juli 2023 tot 1 augustus 2025.

‘Alle medewerkers gaan er in salaris fors op vooruit. Dat is ook nodig, want de inflatie heeft iedereen flink geraakt. Het werk zelf is mooi en inhoudelijk, maar de werkdruk is hoog. Dat zet de werk-privébalans onder druk’, zegt CNV Zorg en Welzijn onderhandelaar Marco Dons. ‘We zijn blij dat we goede afspraken hebben kunnen maken over meer zeggenschap van de werknemers. Vaste werknemers hebben voortaan de eerste keus bij de roosterplanning, waardoor niet langer alle gewilde diensten naar zzp’ers gaan. Verder wordt tijd ingeroosterd voor extra taken, ook dat geeft ‘lucht’. Het vaste personeel wordt betrokken bij het opleidingsbeleid, het strategisch beleid en het stagebeleid en krijgt hierdoor meer invloed op het werk. Het is voor de sector belangrijk om aantrekkelijk te blijven voor de huidige en voor toekomstige werknemers, daar gaan deze afspraken zeker bij helpen.’

Structurele loonstijging:

7 procent op 1 juli 2023

4 procent op 1 januari 2024

4 procent op 1 juli 2024

Minimumloon naar €14,- per 1 januari 2024

Verhoging onregelmatigheidstoeslag

De onregelmatigheidstoeslag voor nachtdiensten op maandag t/m vrijdag gaat van 20 naar 25 procent. Ook de toeslag op vrijdagavond gaat van 20 naar 25 procent. De onregelmatigheidstoeslag wordt maximaal gebaseerd op het uurloon dat hoort bij schaal 5 periodiek 11. Dat was schaal 4 periodiek 10.

Diversiteitsdag en thuiswerkvergoeding

Medewerkers kunnen naar eigen keuze één feestdag omwisselen.

De thuiswerkvergoeding wordt verhoogd naar €2,- naar €2,15,-.

Stemming

De leden van CNV Zorg en Welzijn kunnen tot 7 juli 12.00 uur hun stem uitbrengen op dit akkoord.