Apothekersassistenten eisen betere arbeidsvoorwaarden

Apothekersassistenten die demonstreren, dat was nog niet eerder vertoond. Maar afgelopen zaterdag betoogden in Rotterdam zo’n 150 van hen voor betere arbeidsvoorwaarden. Hun eisen: verlaging van de werkdruk, automatische prijscompensatie en een dertiende maand.

Dat apothekersassistenten voor het eerst op deze manier opkomen voor hun rechten als werknemers, geeft aan hoe hoog de nood is, zegt Albert Spieseke, cao-onderhandelaar bij CNV Zorg & Welzijn. ‘Al jaren verlopen de onderhandelingen voor de cao Apotheken uiterst moeizaam. De laatste cao leverde na slepende onderhandelingen uiteindelijk een loonsverhoging op van twee keer 2,5 procent. Ruim een jaar geleden was dat het uiterste wat werkgevers hun medewerkers te bieden hadden. Op dat moment was de actiebereidheid gering en is deze salarisafspraak gemaakt. Nu blijkt dit salaris voor veel apotheekmedewerkers ontoereikend om de sterk gestegen prijzen van de boodschappen en de energierekening te betalen. Reden genoeg om nu wel in actie te komen.’

Doof voor signalen

Maar het geld is niet het enige, weet Spieseke. Werken in een apotheek blijkt er de afgelopen jaren niet leuker op geworden. ‘Apothekersassistenten hebben te maken met een ongezonde werkdruk, fysieke belasting en agressie. Werkgevers lijken doof voor de signalen van hun medewerkers en uitsluitend oog te hebben voor de kosten. Apothekersassistenten voelen zich niet meer gewaardeerd en dat raakt hen. Het signaal dat met de demonstratie is gegeven, kan en mag niet door de werkgevers genegeerd worden.’

Drie keer afgezegd

Werkgeversorganisaties ASKA en WZOA hadden de vakbonden overleg beloofd over betere afspraken, maar al drie keer afgezegd. Spieseke: ‘Hoe geloofwaardig is dat? Wij roepen de werkgevers op dit overleg zo spoedig mogelijk te voeren. De apothekersassistenten hebben laten zien dat hen hun ernst is.’