AZW-studie: Aantrekkelijker werk in zorg en welzijn cruciaal

Bekijk het onderzoek

De scenariostudie van AZW bevestigt wat CNV al lange tijd benadrukt: het verbeteren van de aantrekkelijkheid van werk in de zorg- en welzijnssector (Z&W) is essentieel voor het gedeeltelijk oplossen van de arbeidsmarkttekorten. Deze studie benadrukt dat het bieden van aantrekkelijk werk, waarbij professionals meer regie hebben en zich gehoord en gewaardeerd voelen, cruciaal is voor het behouden en aantrekken van medewerkers in de sector.

Toekomstbeelden: Betere arbeidsomstandigheden

De toekomstbeelden die geschetst worden, zoals ‘Power to the professional’, laten zien dat door betere arbeidsomstandigheden, autonomie in het werk, en een gezonde werk-privébalans, het mogelijk is om de tekorten aanzienlijk te verminderen. Ook blijkt dat scenario’s zoals ‘Anders werken’ en ‘Toepassing technologische innovaties’ niet alleen de arbeidsproductiviteit kunnen verhogen, maar ook het ziekteverzuim kunnen verlagen, wat een grote impact heeft op de algehele werkdruk in de sector.

Investeren in arbeidsvoorwaarden

Joost Veldt, CNV-bestuurder Zorg & Welzijn, benadrukt: ‘Wij benadrukken al geruime tijd dat investeren in goede arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden niet alleen leidt tot meer tevreden medewerkers, maar ook tot minder uitstroom en een hogere instroom van nieuwe professionals. De scenariostudie bevestigt dat niet handelen geen optie meer is. Wanneer we focussen op aantrekkelijker werk, kan het tekort in de Z&W sector met potentieel 35% afnemen. Als we hierin niet slagen, zullen de tekorten alleen maar verder oplopen. Het is van cruciaal belang dat we nu de professional de regie laten nemen in zijn werk, zorgen voor een goede beloning en de administratieve belasting verlagen.’

Oproep aan beleidsmakers

CNV roept beleidsmakers, werkgevers en andere stakeholders op om deze bevindingen serieus te nemen en nu eindelijk echt te investeren in het aantrekkelijk maken van werk in de sector Zorg en Welzijn. ‘De scenario’s tonen aan dat dit niet alleen bijdraagt aan het verminderen van het arbeidsmarkttekort, maar ook aan een betere zorg voor onze samenleving,’ aldus Joost Veldt.

Lees het onderzoek

Laat je stem horen en sluit je aan!

Samen staan we sterker. Tijdelijk betaal je in totaal € 24 voor de eerste zes maanden.

  • Betere arbeidsvoorwaarden
  • Hulp bij professionele ontwikkeling
  • Juridische ondersteuning als het tegenzit