CNV: eindelijk regeling voor zorgpersoneel, maar dit is te weinig

Minister Helder heeft vandaag de regeling bekend gemaakt voor zorgpersoneel met long covid. Het bestaat uit een eenmalig bedrag van €15.000,- als tegemoetkoming. Deze regeling is er gekomen dankzij de niet aflatende druk van CNV en FNV, die al ruim twee jaar vechten voor gedupeerde medewerkers uit de zorg. Hoewel CNV blij is dat er nu eindelijk een regeling is, zijn wij teleurgesteld over de reikwijdte ervan: een groot deel van het getroffen zorgpersoneel dat werkzaam was in dat eerste coronajaar valt hier buiten. Wij roepen de Tweede Kamer daarom met klem op om de regeling uit te breiden.

Het lijkt of de minister voor Langdurige Zorg met frisse tegenzin een regeling heeft getroffen. Wie eronder valt, krijgt nu eindelijk een tegemoetkoming in de kosten. Die zijn voor de meesten overigens veel hoger dan het bedrag dat zij nu krijgen. Toch zullen veel gedupeerden deze regeling als een nieuwe tegenslag ervaren, omdat zij er niet voor in aanmerking komen. Bestuurder CNV Zorg & Welzijn Joost Veldt: ‘Onbegrijpelijk. Veel gedupeerden hebben hier niets aan. Zij worden nu gedwongen via juridische procedures schadevergoeding te eisen bij hun werkgever. Dat kost veel tijd en energie en juist dat laatste hebben ze niet. Om die reden pleiten wij al ruim 2 jaar voor een regeling die voor alle gedupeerden een oplossing biedt en die een juridisch traject kan voorkomen.’

Volstrekte willekeur

De beperking van de regeling tot mensen die in de eerste golf besmet zijn geraakt, is niet gebaseerd op een logisch verband met de situatie ten tijde van de pandemie. De minister geeft aan dat die tijdens de eerste golf wezenlijk anders was dan daarna, maar maakt dat nergens concreet. CNV en FNV maken al heel lang duidelijk dat de situatie in de rest van 2020 voor zorgpersoneel niet heel anders was dan begin 2020. Gedurende heel dat jaar werd zorgpersoneel onder zeer risicovolle omstandigheden ingezet; beschermingsmiddelen en richtlijnen waren niet op orde. De situatie veranderde eigenlijk pas toen de vaccinatiecampagne goed op gang kwam: vanaf 2021. Veldt: ‘Er ís geen argument om te zeggen dat iemand die op 30 juni werd getest wel en iemand die een dag later is getest niet in aanmerking komt. Er is op 1 juli niet ineens iets veranderd, dit is volstrekte willekeur.’

WIA-keuring als eis

‘De minister stelt bovendien als eis dat je met een WIA-keuring kunt aantonen dat je long covid hebt. Dit zorgt ervoor dat nog minder mensen gebruik kunnen maken van de regeling’, zegt Veldt. ‘De minister geeft zelf al aan dat dit voor zzp’ers lastig is, maar de hele situatie rond het registreren en erkennen van long covid was lange tijd niet op orde. Zo zijn er gedupeerden die een bedrijfsarts troffen die hun klachten niet als covid-gerelateerd wilde zien. Ook is het de vraag wat dit betekent voor mensen die na een tijdje ziek te zijn geweest, weer zijn gaan werken, maar toch weer een terugval hebben gekregen.’

Voorkom juridisch getouwtrek

‘En dan de tijd die dit allemaal duurt. Opnieuw geeft de minister aan dat het weer maanden gaat duren voor de eerste mensen voor een vergoeding in aanmerking komen. Daarmee gaat zij voorbij aan de financiële nood die deze mensen nu hebben’, stelt Veldt. ‘Wij dringen al ruim twee jaar aan op een goede regeling. We hebben de minister ook verteld hoe die eruit zou moeten zien: geef alle zorgmedewerkers die in 2020 long covid hebben opgelopen tijdens hun werk €23.000,- euro als tegemoetkoming en voorkom juridisch getouwtrek.

Er moet dus nog wat gebeuren voor de mensen die nu buiten de boot vallen. Wij roepen de Tweede Kamer op om de regeling aan te passen of een aanvullende regeling te treffen.