CNV en de Werkgeverij gaan tekort aan zorgpersoneel te lijf met een proef

Samen met de Werkgeverij starten we in Gelderland een proef, die zorgmedewerkers aan meerdere werkgevers koppelt. Het doel van dit collectieve werkgeverschap is het te lijf gaan van het zorgpersoneelstekort. Werknemers van de betrokken werkgevers kunnen zich vanaf vandaag inschrijven.

Voor de proef kunnen werknemers zich tijdelijk (geheel of gedeeltelijk) in diensttreden bij meerdere werkgevers. Hierdoor ontstaat meer kans op het verrijken en ontwikkelen van hun loopbaan. Daarbij kan hierdoor een flexibeler personeelsbestand mogelijk worden gemaakt. Voorzitter CNV Zorg & Welzijn Gaby Perin-Gopie: ‘Voor werknemers wordt het mogelijk in overleg van werkgever te wisselen, terwijl de arbeidsovereenkomst minimaal gelijk blijft. Zorgpersoneel kan zo talent ontwikkelen en de loopbaan in de zorg afwisselend maken. Zo blijft werken in de zorg aantrekkelijk en is er minder kans dat werknemers voor een andere sector kiezen. Het doel is tevreden zorgpersoneel én tevreden cliënten en patiënten op de werkvloer. Dit kan, naast de sectorbrede verbetering van de arbeidsvoorwaarden, een model zijn dat bijdraagt aan bestrijding van personeelstekorten in de zorg.'

De volgende werkgevers zijn bij de proef betrokken:

  • Entrea Lindenhout
  • Moviera
  • RIBW Nijmegen en Rivierenland
  • Pro Persona
  • Iriszorg

De proef duurt tot maart 2023. Met de resultaten wordt een regionaal collectief arbeidscontract ontwikkeld, ervaring opgedaan hoe deze werkvorm loopbaan- en roostertechnisch te realiseren is en zaken als beloning, belasting, pensioen en werk/vrijetijd-balans voor deze groep werknemers verder vorm gegeven.

Meer informatie

Denk je na het lezen van dit bericht, hier wil ik aan meewerken. Fijn! Op deze pagina kun je meer over dit project lezen.