CNV Zorg en Welzijn: 'Kabinet heeft volop ambities, maar doet geen boter bij de vis'

Het nieuwe kabinet wil het personeelstekort in de zorg aanpakken door de aantrekkelijkheid van de sector te vergroten. Dat zijn mooie woorden, maar de financiële paragraaf van het akkoord laat een ander beeld zien. 'Om de zorg toekomstbestendig te krijgen zijn structurele investeringen in zorg en welzijn noodzakelijk,' reageert Justine Feitsma, CNV-bestuurslid Zorg en Welzijn.

'We zien in het akkoord geen concrete financiële middelen voor verbetering van arbeidsvoorwaarden en aantrekkelijkheid van de sector terug. In tegendeel zelfs: 130 miljoen bezuinigen op het Zorgarbeidsmarktbeleid is voor ons een veeg teken. Niet extra investeren in de zorg zou een enorme gemiste kans zijn, want we lezen veel mooie ambities. Maar zonder extra geld krijgt een nieuwe minister het nog heel zwaar om alle woorden waar te maken.'

Regeldruk, autonomie en veiligheid

Ook CNV Zorg en Welzijn hamert al tijden op verlaging van de regeldruk en meer autonomie voor zorgprofessionals. 'Het voornemen van het kabinet om daar wat aan te doen is mooi, maar laat het geen holle frase blijken', waarschuwt Feitsma. 'Laat professionals niet meepraten maar meebeslissen. Alleen zo komen we van onnodige rompslomp af.'

CNV ziet dat het kabinet terecht oog heeft voor veiligheid op de werkplek in de zorg, Het is belangrijk dat zorgmedewerkers bij de ontwikkeling van beleid worden betrokken en dat de samenwerking met de politie wordt versterkt. Het kabinet kan bijdragen door te investeren in bewustwording, preventie en goede nazorg.

Ouderenzorg

CNV Zorg en Welzijn is benieuwd hoe het kabinet de voorgenomen investering van 600 miljoen in de ouderenzorg wil vormgeven. Feitsma: 'Het is veel geld, maar of het wat gaat oplossen hangt sterk af van wat je er mee gaat doen. Daarover gaan we graag met een nieuwe minister in gesprek.'

Overige reacties CNV

Bekijk ook de reacties van: CNV-voorzitter Piet Fortuin op het hoofdlijnenakkoord, Daniëlle Woestenberg, CNV-bestuurslid Onderwijs, Jan-Pieter Daems, CNV-bestuurslid Overheid en Publieke Diensten.

Laat je stem horen en sluit je aan!

Samen staan we sterker. Tijdelijk betaal je in totaal € 24 voor de eerste zes maanden.

  • Betere arbeidsvoorwaarden
  • Hulp bij professionele ontwikkeling
  • Juridische ondersteuning als het tegenzit