Complete zorgsector doet oproep op kabinet en parlement

De gehele zorgsector, vakbonden, zorgwerkgevers en beroepsverenigingen doet in een open brief een dringend beroep op het demissionair kabinet om met Prinsjesdag extra geld beschikbaar te stellen voor het boven water houden van de sector zorg en welzijn.

De open brief, geschreven door Anneke Westerlaken, voorzitter CNV Zorg & Welzijn, is ondertekend door een zorg- en welzijnsbrede vertegenwoordiging van werkgeversorganisaties, de thuiszorg en verpleeghuiszorg, ziekenhuizen, huisartsenzorg, gehandicaptenzorg, GGZ, jeugdzorg en de welzijnssector. De brief is vrijdagmorgen gepubliceerd in de Volkskrant.

Anneke Westerlaken: 'Uit niets blijkt dat het kabinet iets extra’s gaat doen voor zorg- en welzijnspersoneel. Dat, terwijl zorg en welzijn te maken hebben met toenemende en complexere zorgtaken en het ziekteverzuim oploopt. Hierdoor staat de kwaliteit van zorg steeds verder onder druk. We kunnen niet wachten op een volgend kabinet, omdat er nu zaken moeten worden gedaan. Het is tijd om de waardering van Nederlanders en de Tweede Kamer (in de vorm van aangenomen moties voor een betere beloning) om te zetten in klinkklare munt voor werknemers in zorg en welzijn.'

In de brief roepen alle ondertekenaars op te investeren in betere beloning, meer zeggenschap en mogelijkheden voor begeleiding en ontwikkeling.