Minister bezoekt initiatief rondom werken voor meerdere werkgevers, onder één contract

De Proeftuin Regionaal Collectief Werkgeverschap, initiatief van de Werkgeverij en CNV, begint navolging te krijgen en inspireert steeds meer anderen. Gisteren kwam minister Helder van VWS (Langdurige zorg) er tijdens een werkbezoek persoonlijk kennis van nemen.

Door de behoefte van de medewerkers centraal te zetten, kun je in de visie van de Werkgeverij en CNV als werkgever aantrekkelijk zijn en blijven en als medewerker ingezet worden op je talent en ontwikkeling. Door medewerkers meer regie te geven over hun werk en inzet van hun talent, door aandacht te hebben voor een leven lang ontwikkelen en door hen de mogelijkheid te geven om binnen het samenwerkingsverband bij verschillende werkgevers ervaring op te doen.

De Proeftuin van de Werkgeverij en CNV gaat daarin nog een stap verder. Hierin onderzoeken vijf werkgevers en hun werknemers de mogelijkheid om vanuit één arbeidscontract tegelijkertijd of opeenvolgend bij meerdere werkgevers binnen de proeftuin aan de slag te gaan. Mét de zekerheid van het vaste contract én zonder gedoe of hogere kosten. Talent op de juiste plek binnen zorg en welzijn in de regio!

Regionaal werkgeverschap

Dat sluit aan bij het hervormingsprogramma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ) van het ministerie van VWS waarin regionaal werkgeverschap een belangrijke rol toegekend krijgt. Het gebeurt in de regio, en met regionale samenwerking.

Beleid en praktijk troffen elkaar in het werkbezoek van minister Helder aan de Proeftuin. Minister Helder ging in gesprek met werkgevers en werknemers uit Midden- en Zuid-West Gelderland. Vanuit werkgever- en werknemerskant hebben betrokkenen kunnen vertellen wat ze ervaren bij het werken vanuit één contract. Hoe dat in z’n werk gaat, wat daarbij prettig of juist onpraktisch is, en waar nog knelpunten zitten.

‘CNV doet actief mee in de proeftuin omdat we zien dat medewerkers zich willen ontwikkelen en flexibel willen zijn’, zegt Daniëlle Woestenberg van CNV. ‘Ze hebben ook behoefte aan zekerheid, bijvoorbeeld als het gaat om de omvang van het arbeidscontract en inkomen. Dat komt in deze proeftuin Regionaal Collectief Werkgeverschap bij elkaar.’

Nicolette Horn en Oscar Overbeek die de Proeftuin vanuit de Werkgeverij en CNV leiden, voegen daaraan toe: ‘Geweldig dat de minister open stond om onze ervaringen aan te horen. Het moet anders, en het kan anders! Laten we in gezamenlijkheid optrekken om van de Proeftuin en andere initiatieven van regionaal (collectief) werkgeverschap te komen tot een nieuwe duurzame inrichting van het zorg- en welzijnslandschap.’

Het is in ieders belang dat we nu en in de toekomst over voldoende medewerkers beschikken die nodig zijn voor de gevraagde zorg en maatschappelijke dienstverlening.