Nieuwe pensioenregeling PFZW komt dichterbij

Onderhandelingsresultaat Pensioenfonds Zorg en Welzijn

CNV heeft samen met de andere vakbonden en de werkgeversverenigingen in de sector afspraken gemaakt over de inrichting van de nieuwe pensioenregeling van PFZW, het pensioenfonds voor Zorg & Welzijn. Deze afspraken volgen op het pensioenakkoord en de Wet Toekomst Pensioenen, die eerder dit jaar is aangenomen in de Eerste en Tweede Kamer. De nieuwe pensioenregeling heeft tot doel dat de pensioenen koopkrachtiger worden en beter aansluiten bij de arbeidsmarkt van vandaag de dag. PFZW ligt hiermee nog steeds op koers om vanaf 2026 over te gaan naar de nieuwe regeling.

CNV voor werkenden in gesprek met PFZW

PFZW is een van de eerste grote pensioenfondsen waar vakbonden en werkgevers de afspraken over de pensioenplannen klaar hebben. Bij de gesprekken over een nieuwe regeling bij PFZW, vertegenwoordigt Joost Veldt het CNV.

‘Wij vinden het belangrijk dat werknemers in de nieuwe regeling een koopkrachtig pensioen kunnen opbouwen. Maar ook dat we risico’s samen afdekken in een solidair systeem. Onze opdracht was om daarvoor afspraken te maken die evenwichtig zijn: de lusten en lasten van de nieuwe regeling moeten eerlijk verdeeld worden over de generaties, zowel bij de overgang naar het nieuwe systeem als op de langere termijn.’
Joost Veldt, vertegenwoordiger vanuit CNV bij PFZW

Wat zijn de hoofdpunten van het onderhandelingsresultaat?

  • Een Solidaire premieregeling, met de ambitie dat werknemers in 42 jaar een pensioen van 80% van hun gemiddelde loon kunnen bereiken.
  • Een solidariteitsreserve (SR), die stabiliteit in de pensioenen bevordert. Deze reserve wordt bij de overgang al deels gevuld, om kortingen in de eerste jaren na overgang kunnen worden voorkomen.
  • In lijn met de standaardafspraak in de wet gaat bestaande pensioenopbouw over naar de nieuwe regeling (invaren). De beoogde ingangsdatum is 1-1-2026.
  • De overgang naar de nieuwe regeling pakt voor een deel van de deelnemers in het pensioenfonds ongunstig uit (vanwege de afschaffing van de doorsneesystematiek). Om dit op te vangen is een compensatieregeling opgesteld.

CNV legt het onderhandelingsresultaat over de toekomst van pensioenfonds PFZW (Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn) begin december voor aan de leden. Ook organiseren we een webinar en stellen we via de website de nodige achtergrondinformatie beschikbaar.

Meer lezen over pensioen?