Onderhandelingsresultaat cao UMC met reiskosten en balansverlof

‘Eindelijk wordt de reiskostenregeling voor woon-werkverkeer in de cao opgenomen. Vanaf 1 oktober 2024 geldt voor alle UMC’s dezelfde regeling’, zegt Jorick de Bruin, onderhandelaar CNV Zorg & Welzijn over het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe 2-jarige cao voor de Universitair Medische Centra (UMC’s). Afspraken ook over 7 procent loonontwikkeling: per 1 mei 2024 worden de salarissen met 4 procent verhoogd en per 1 juli 2025 met 3 procent.

‘Het werd tijd’, prijst De Bruin opname van de reiskostenregeling in de cao. ‘De onderlinge verschillen waren groot. Het is de bedoeling dat we de regeling de komende jaren verder uitbouwen naar het fiscale maximum.’ De vergoeding van woonwerkreiskosten is nu vastgesteld op 18 cent per kilometer, ook voor voetgangers en fietsers. Voor autokilometers is de vergoeding begrensd op 40 kilometer enkele reis. Wie verder dan 7 kilometer van het werk woont en met OV reist, krijgt die kosten 100 procent vergoed.

Salarisverhoging

Met de andere bonden en werkgeversorganisatie NFU is CNV Zorg & Welzijn verder overeengekomen dat de salarissen per 1 mei 2024 worden verhoogd met 4 procent (met een max van €246,24 op fulltime basis) en per 1 juli 2025 met 3 procent (max €192,06 op fulltime basis). De nominale maximale verhogingen zijn gebaseerd op het maximum van schaal 11.

Meer ruimte werk en privé

’Het onderhandelaarsakkoord geeft ook meer ruimte voor het combineren van werk en privé’, licht De Bruin toe. Zo is er de mogelijkheid om te sparen voor maximaal 100 weken balansverlof. Dit kan helpen om de combinatie werk en privé in alle fasen van de loopbaan goed vol te houden. Het verlof kan worden ingezet om een tijdje minder of helemaal niet te werken, maar wel met behoud van salaris. ‘Aanvullend geboorteverlof en ouderschapsverlof worden met deze afspraken voor veel meer mensen bereikbaar, niet iedereen kan zich immers een tijdelijke inkomensterugval permitteren.’

Verdere afspraken

  • Looptijd van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025
  • In de cao wordt naast vergoedingen voor bereikbaarheidsdienst en aanwezigheidsdienst een vergoeding voor consignatiedienst (oproepdienst) toegevoegd. Dat betekent een verbetering, ook voor medewerkers met een niet-zorgfunctie. De vergoedingen worden ook substantieel verhoogd
  • Bij het opnemen van aanvullend geboorteverlof of ouderschapsverlof wordt de uitkering van het UWV aangevuld tot 100 procent van het loon, tot maximaal het wettelijk maximumdagloon voor de sociale verzekeringen (in 2024: €5.969,- bruto per maand)
  • Studieafspraak naar het gelijktrekken van de rechtspositie van promovendi
  • Medewerkers hebben de eerste keus bij invulling van diensten en roosters ten opzichte van extern ingehuurde krachten

Stemming

CNV Zorg & Welzijn legt het onderhandelingsresultaat op korte termijn aan haar leden voor.