Ook rechter ziet belang van snelle duidelijkheid voor covid-slachtoffers

De onderlinge situatie van zorgmedewerkers die door long covid arbeidsongeschikt zijn geraakt, is te verschillend om daar een collectieve uitspraak over te doen. Dat zei de rechter vandaag in de uitspraak in het kort geding dat CNV en FNV hadden aangespannen tegen de Staat over de compensatie van zorgmedewerkers die door long covid getroffen zijn. Daar voegde de rechter wel aan toe dat het belangrijk is dat gedupeerden snel duidelijkheid krijgen.

De rechter zei onder meer: ‘In redelijkheid kan niet ter discussie staan dat de gedupeerden er groot belang bij hebben dat zij op korte termijn duidelijkheid krijgen over een compensatie voor de financiële gevolgen die in verband staan met hun inzet in de zorg in de eerste periode nadat de coronapandemie Nederland bereikte en de daarbij opgelopen besmettingen die hebben geleid tot langdurige ziekte. Hoezeer begrijpelijk is dat de vakbonden dit kort geding hebben aangegrepen als breekijzer, kan deze juridische weg op de hiervoor genoemde gronden geen soelaas bieden.’

Daarmee ligt de bal weer even bij de politiek. Daar moet gezorgd worden dat er snel een fatsoenlijke regeling komt. De minister heeft eerder toegezegd hier in april meer over te zeggen. Wij gaan ervan uit dat de minister hierbij de verhalen van deze gedupeerden in haar oren knoopt en nu snel voor deze doelgroep een behoorlijke regeling treft.

Tegelijkertijd ligt de weg naar verdere procedures nog helemaal open. CNV bekijkt die mogelijkheden nu met onze juristen. Toch hopen we vooral dat de politiek zich weer van een menselijke kant laat zien. Kom snel met duidelijkheid!

CNV en FNV organiseren binnenkort een webinar waarin we de uitspraak nader uitleggen en mogelijke vervolgstappen bespreken. (foto: Sandra Uittenbogaart)