Werknemers in de kinderopvang willen actievoeren voor betere cao

Ruim acht op de tien werknemers in de kinderopvang geeft aan actie te willen voeren voor een betere cao. Dat blijkt uit onze poll, in samenwerking met vakbond FNV, onder bijna 6.000 werknemers in de kinderopvang. Bijna de helft is bereid om daarvoor het werk een dag neer te leggen. Zelfs een derde wil meerdere dagen staken.

De deelnemers aan de poll konden kiezen uit verschillende actievormen. Van publieksvriendelijk, zoals het ophangen van een poster tot meerdere dagen het werk neerleggen. Uit de poll blijkt dat publieksvriendelijke acties de voorkeur hebben. Dat kenmerkt de loyaliteit van de medewerkers. De belangen van ouders en kinderen staan bij hen voorop. Cao-onderhandelaar Chantal van Dijk: ‘Dat het merendeel van de medewerkers bereid is om in actie te komen, is tekenend voor de cultuuromslag binnen de sector. Professionalisering staat hoog in het vaandel, maar daar hoort ook een passende beloning bij.’

Weer om de tafel

Eind november liepen de cao-onderhandelingen vast op een eindbod van de werkgevers waarmee werknemers fors aan koopkracht inleveren. In samenwerking met FNV hebben we er sindsdien alles aan gedaan om het eindbod van tafel te krijgen. Deze week besloten werkgeverorganisaties om hun eindbod om te zetten in een tegenbod, waardoor er ruimte is ontstaan om weer om tafel te gaan.

Houding werkgevers onbegrijpelijk

Minister van Gennip heeft in de afgelopen tijd het tarief voor de kinderopvang (KOT) tot driemaal toe verhoogd. In september hebben werkgevers- en werknemersorganisaties een brief gestuurd aan de minister waarin ze stelden dat verhoging van de KOT ten goede zou komen aan de salarissen van de kinderopvangmedewerkers. Van Dijk: 'Het feit dat werkgevers hun toezeggingen niet willen nakomen is onbegrijpelijk.'

Hoe nu verder?

Op 23 januari is er een volgende onderhandeling gepland. Cao-onderhandelaar Dennis van Elk: ‘De acties die we hebben ondernomen (zoals de petitie en peiling) hebben effect gehad. We gaan weer met elkaar om de tafel. Mochten onderhandelingen op de 23e niet leiden tot een bevredigend resultaat, dan gaan we over op hardere acties.’