Cao Schippersinternaten

Looptijd: -

Werk je op een schippersinternaat? Dan val je onder de cao Schippersinternaten dat sinds 2022 de loonschalen van de cao Jeugdzorg volgt.

Wel zijn er een aantal uitzonderingen. Zo krijgen oproepkrachten binnen de cao Jeugdzorg minimaal 30 uur per maand uitbetaald. Voor de schippersinternaten geldt deze bepaling niet, met het oog op de schoolvakanties. Verder worden – in tegenstelling tot in de cao Jeugdzorg – overwerkuren niet geregistreerd als compensatie-uren, maar worden deze uren gebruikt om in de schoolvakanties vrij te zijn.

Belangrijkste punten

  • Looptijd 1 mei 2022 t/m 31 december 2023

  • Deeinddatum van de cao valt gelijk met die van de cao Jeugdzorg. Indien gedurende deze looptijd in de cao Jeugdzorg een structurele loonsverhoging over de salarisschalen wordt overeengekomen, zal deze per gelijke datum verwerkt worden in de cao Schippersinternaten.

Veelgestelde vragen

Contactpersoon

Dennis van Elk
Onderhandelaar cao Schippersinternaten

Wil jij ook meer invloed op jouw arbeidsvoorwaarden?

Sluit je dan vandaag nog bij ons aan. Jouw mening telt!

  • Deel jouw wensen voor een nieuwe cao
  • Geef je mening tijdens nieuwe onderhandelingen
  • Stem mee met ledenpeilingen