Open over de overgang

Elke vrouw krijgt er mee te maken: de overgang. De één heeft er meer last van dan de ander. Maar dat het bij veel vrouwen leidt tot belemmeringen in het dagelijks leven en dus ook op het werk, staat buiten kijf. CNV Connectief staat naast deze vrouwen. We maakten een handreiking en geven tips aan werknemers, werkgevers en ondernemings- en medezeggenschapsraden.

De overgang raakt iedereen

Elke vrouw krijgt ermee te maken: de overgang. De een heeft er meer last van dan de ander, maar veel vrouwen krijgen te maken met belemmeringen in privé- en werksituatie. En daardoor krijgen anderen er ook mee te maken en raakt de overgang dus iedereen: gezin, collega’s, werkgevers.

Combinatie overgang-werk zwaar

Uit een enquête van het CNV blijkt dat 60 procent van de vrouwen de combinatie overgang en werk zwaar vinden. Veel vrouwen herkennen overigens de klachten niet als overgangsklachten. Ze bespreken het niet op het werk, melden zich ziek of krijgen zelfs een burn-out. Een vrouw vertelt: ‘Ben ik overspannen ofzo? Wat is dit?!’ En als ze het dan wel doorkrijgen, denken ze nog vaak: ‘Kom op, elke vrouw krijgt hier last van, stel je niet aan.’

Taboe doorbreken

Ruim de helft van de geënquêteerde vrouwen voelt dat er een taboe rust op het onderwerp overgang. Er wordt niet of nauwelijks over gesproken op het werk. Tijd om dit onderwerp een respectvolle, serieuze plek op de werkvloer te geven. Om de invloed van de overgang als levensfase te erkennen en in te spelen op negatieve gevolgen. Om het taboe te doorbreken en het erover te hebben. Daarom start CNV met een reeks initiatieven om kennis hierover op te doen en te delen: onderzoek, webinars, informatie, advies, trainingen en dialoog. De Handreiking Open over de Overgang kan hierbij helpen: er staat veel informatie in over de overgang en tips voor vrouwen, werkgevers en OR’en.

Op zoek naar training, begeleiding of advies over werk en de overgang, voor jouw organisatie of werknemers? Bel of mail met CNV Academie, 030-7511747, aanvraagacademie@cnv.nl.

Handreiking Open over de overgang

De overgang ligt voor veel vrouwen gevoelig. Erover praten met je leidinggevende is vaak extra beladen. Toch is het wel nodig. In dit document geven we tips. Aan vrouwen, hun werkgevers, en ondernemingsraden. Het document geeft inzicht in de problematiek en in de oorzaken, en biedt handvatten om er samen het beste van te maken.

  • Tips voor vrouwen, hun werkgevers en OR'en en MR'en
  • Feiten en cijfers

Sluit je nu aan

Word vandaag nog lid van CNV. We helpen je met al je vragen over werk en inkomen. En komen op voor jouw belangen als werknemer. Samen staan we sterk.

  • Hulp bij je belastingaangiftes
  • Advies bij vragen over je werk en inkomen
  • Ondersteuning bij een arbeidsconflict