Generatiebeleid binnen ziekenhuizen

In een ziekenhuis werken geeft veel voldoening. Je maakt mensen weer beter en redt levens. Maar het werk kan ook lichamelijk en geestelijk zwaar zijn. Je kunt niet iedereen beter maken of redden. En je maakt lange dagen. De stress en werkdruk in de ziekenhuizen maken het voor sommigen moeilijk om gezond het pensioen te halen. Tegelijkertijd hebben sommige jongere werknemers moeite om door te groeien binnen de ziekenhuiszorg. Om beide groepen tegemoet te komen, kan een ziekenhuis gebruik maken van ‘generatiebeleid’. Dit biedt oudere werknemers de ruimte om wat uren te minderen (zonder pensioenopbouw in te leveren) en ruimte voor jongere medewerkers om juist wat meer uren te maken. Ontdek wat het generatiebeleid precies inhoudt en wanneer het voor jou geldt.

Wat is generatiebeleid voor ziekenhuizen?

In de cao Ziekenhuizen hebben wij afgesproken dat er binnen de ziekenhuizen afspraken komen over generatiebeleid. Het doel van generatiebeleid is dat jongeren meer uren kunnen werken en ouderen juist minder uren. Hierdoor kunnen oudere medewerkers op een gezonde manier hun pensioen halen. Voor jongeren levert dit juiste extra banen of extra doorgroeimogelijkheden op.

Voor wie is het generatiebeleid?

Dankzij het generatiebeleid kunnen oudere werknemers minder uren gaan werken - de werkgever kan deze uren laten opvangen door jongere werknemers die willen groeien. Dit geeft werknemers vanaf 60 jaar lucht en het vergroot de kans dat ze op een gezonde manier hun pensioen halen. De vrijkomende uren worden aan jongere medewerkers gegeven en bieden zo ruimte om in te stromen of door te stromen binnen de organisatie. Ook kunnen jongeren hun contracturen gaan uitbreiden.

Voorwaarden om als oudere werknemer deel te nemen aan het generatiebeleid staan in de cao. Helaas hebben nog niet alle ziekenhuizen dit beleid ingevoerd. Wij doen ons uiterste best om werkgevers zover te krijgen, dat ze dat wel gaan doen. Wil je weten of je gebruik kunt maken van deze regeling? Vraag ernaar bij je afdeling Personeel en Organisatie.

Wanneer het generatiebeleid afloopt

Maak jij al gebruik van deze regeling? Dan kun je dat blijven doen tot je pensioengerechtigde leeftijd. Ook als de regeling in de komende jaren niet wordt verlengd.

Het generatiebeleid verschilt per ziekenhuis

In de cao zijn randvoorwaarden afgesproken, zodat ziekenhuizen hun eigen regeling kunnen maken. Jammer genoeg hebben nog niet alle ziekenhuizen ervoor gekozen om dit te doen. Als werkgever maken ze zich zorgen over de kosten van de regeling, maar onderschatten ze de kosten van het niet-invoeren van het generatiebeleid. Denk aan ziekteverzuim, lagere productiviteit of uitstroom van ervaren collega’s.

PLB-uren opmaken in generatiebeleid

De regeling voor generatiebeleid is een prijzige, omdat je werkgever een deel van je vrijkomende uren wel uitbetaalt. Daarom is afgesproken dat medewerkers eerst de Persoonlijk Levensfase Budget-uren(PLB) opmaken om je langer in te zetten. Het generatiebeleid is dus aanvullend op PLB. Wil je gebruik maken van deze regeling? Maak daarover dan afspraken met de afdeling P&O of HRM.

Generatiebeleid is bedoeld om het mogelijk te maken dat werknemers langer doorwerken. Voor wie eerder wil stoppen met werken is dit dus niet geschikt. Wil je liever vervroegd met pensioen gaan? Maak dan gebruik van het PLB en haal de start van de pensioenbetaling naar voren. Laat je hierover informeren door het pensioenfonds. Ook onze afdeling Individuele Belangenbehartiging kan je voorlichten over de financiële gevolgen van eerder stoppen met werken.

Generatiebeleid en de gevolgen voor je pensioen

In de cao is afgesproken dat je pensioenopbouw niet hoeft te lijden als je minder uren gaat werken. Die blijft gebaseerd op je oorspronkelijke aantal werkuren. Voor je inkomen en je pensioenpremie heeft het wel gevolgen. Wat deze gevolgen zijn kun je berekenen in een speciale rekentool. Daarmee kun je zien welke keuzes je hebt en wat dat financieel betekent, zodat je een goede afweging kunt maken.

Waar wil je meer over weten?

Laat je stem horen en sluit je aan!

Tijdelijk het eerste halfjaar nu maar €4 per maand. Samen staan we sterker.

  • Betere arbeidsvoorwaarden
  • Hulp bij professionele ontwikkeling
  • Ondersteuning van onze juristen als het tegenzit