ABP verhoogt pensioenen per 1 juli 2022 met 2,39%

Gepensioneerden zien dit hogere pensioen vanaf juli op hun rekening staan. Daarnaast ontvangen zij over de eerste zes maanden van dit jaar een nabetaling van 1,2%. De pensioenaanspraken van ABP-deelnemers die nog niet aan hun pensioen toe zijn, verhoogt ABP ook met 2,39%. Deze verhoging is mogelijk omdat de overheid de regels heeft aangepast vooruitlopend op het nieuwe pensioenstelsel. Ook heeft het bestuur zorgvuldig naar de gevolgen voor diverse groepen deelnemers gekeken en geconstateerd dat het besluit evenwichtig is. Het verantwoordingsorgaan adviseerde positief over dit besluit.

Het CNV riep eerder dit jaar al op om pensioenen sneller te verhogen, nu de algemene maatregel van bestuur (AMvB) van kracht is. Dat is nu gebeurd. Het CNV roept andere pensioenfondsbesturen op dit ook te doen. ‘Pensioenindexatie is broodnodig. Veel gepensioneerden stonden al jaren op de nullijn. Maar ook omdat de energierekening stijgt en de brandstof en de boodschappen steeds duurder worden. Het is aan de andere pensioenfondsbesturen om het goede voorbeeld te volgen’, aldus Patrick Fey, CNV-vicevoorzitter en pensioenonderhandelaar.

Dekkingsgraad verbeterd

Om de pensioenen te kunnen verhogen, moest de dekkingsgraad van een pensioenfonds minimaal 110% zijn. Ook mag de actuele dekkingsgraad niet onder de 105% zakken door de verhoging. De financiële positie van ABP is de afgelopen maanden verbeterd, waardoor de beleidsdekkingsgraad steeg naar 110,1%. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het financiële vermogen van het pensioenfonds aan de ene kant en de verplichtingen in de vorm van pensioenen aan de andere kant. Daardoor is er eindelijk meer ruimte om e indexeren.

Van belang voor nieuw pensioenstel

Als CNV pleiten wij al langer voor het verhogen van de pensioenen op het moment dat de financiële positie van de pensioenfondsen dit toelaten. Dit is ook van belang in aanloop naar een nieuw pensioenstelsel. Die ruimte is door het kabinet gegeven. De stijging van de dekkingsgraad helpt vervolgens om gebruik te kunnen maken van de versoepelde regels.

Fey: ‘Hier hebben wij ons als CNV Connectief hard voor gemaakt. Dit doen wij in het overleg met de werkgevers bij ABP en in het bestuur van ABP.’

CNV leden in verantwoordingsorgaan ABP

Het verantwoordingsorgaan, waarin verschillende CNV-leden zitting hebben, heeft positief geadviseerd over het besluit de pensioenen te verhogen. Het adviseert het bestuur van ABP vooraf over beleid en beoordeelt jaarlijks achteraf of het pensioenfonds goed heeft gehandeld. De 48 leden van het verantwoordingsorgaan vertegenwoordigen de 2,9 miljoen werknemers, werkgevers en gepensioneerden van ABP.

Wat betekent dit voor jouw pensioen?

Op de website van ABP staat informatie voor zowel gepensioneerden als voor werkenden die pensioen opbouwen. Kijk hier voor veel gestelde vragen, rekenvoorbeelden en hier om je aan te melden voor een webinar op 4 juli door het pensioenfonds.