Bonden en werkgevers roepen nieuw kabinet op tot Deltaplan Lerarentekort

Langdurig plan nodig voor meer bevoegde leraren

Om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren moet het aanpakken van het lerarentekort de eerste prioriteit van het nieuwe kabinet zijn. Dit vereist een samenhangend plan om het vak van leraar en schoolleider aantrekkelijker te maken. Werkgevers- en werknemersorganisaties in het funderend onderwijs slaan de handen ineen en presenteren vandaag de belangrijkste bouwstenen voor een Deltaplan Lerarentekort.

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Dit lukt alleen als we voldoende (bevoegde) leraren hebben die dit onderwijs kunnen geven. Het oplossen van het lerarentekort vergt een samenhangend plan over meerdere kabinetsperiodes heen, waarbij het cruciaal is dat politici dit plan ook op de lange termijn blijven steunen. Een plan dat het vak van leraar en schoolleiders aantrekkelijker maakt, door een goed salaris, goede en gezonde schoolgebouwen, voldoende tijd om als leraar en schoolleider je vak te beoefenen en je te professionaliseren en waarin autonomie van en vertrouwen in de leraar voorop staat.

De teloorgang van de onderwijskwaliteit waar we nu mee te maken hebben, heeft grote gevolgen voor de maatschappij de komende jaren. Dat besef dat er een samenhangend masterplan nodig is, ontbreekt in de politiek bij vrijwel alle partijen. Dit is het moment om in de kabinetsformatie afspraken te maken die het tij voor het onderwijs kunnen keren.
Daniëlle Woestenberg, voorzitter van CNV Onderwijs.

Onderwijsorganisaties verenigen zich voor Deltaplan Lerarentekort

De onderwijsorganisaties roepen de informateur en de onderhandelende partijen op om in het nieuwe regeerakkoord op te nemen dat er een Deltaplan voor het lerarentekort komt. Dit Deltaplan gaan wij als bonden en werkgevers samen met een nieuw kabinet verder uitwerken. De oproep wordt gesteund door onder meer CNV, AOb, FNV, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Jeugdzorg Nederland, LAKS, Stichting Platforms Vmbo, Sectorraad Praktijkonderwijs, PVVVO, Sectorraad GO, BMK en VCP.

Onderwijsvisie CNV onderstreept in oproep voor Deltaplan Lerarentekort

De dringende noodzaak van dit Deltaplan werd al eerder benadrukt door Daniëlle Woestenberg, voorzitter van CNV Onderwijs, in het artikel 'Verkiezingen: CNV mist visie op onderwijs' van 17 november 2023. Woestenberg bekritiseerde de oppervlakkige aandacht voor onderwijs in de verkiezingscampagnes en benadrukte de behoefte aan een omvattende en visionaire aanpak voor de sector.

Lees de brief Deltaplan Lerarentekort

Ontdek alles over onze oproep aan het komende kabinet om een deltaplan lerarentekort te maken. Een deltaplan dat het vak van leraar aantrekkelijker maakt en waarin autonomie en vertrouwen in de leraren voorop staat. Lees hieronder de brief waarmee we de belangrijkste bouwstenen op voor zo’n Deltaplan aanleveren.