CNV: Laat scholen zelf beslissen over het mobieltjesverbod

CNV Onderwijs is positief gestemd over het feit dat het mobieltjesverbod geen wetgeving wordt, maar een regeling. Scholen kunnen daarvoor zelf beleid ontwikkelen wat past bij hun identiteit.

Het verbod zou ervoor zorgen dat leraren politieagent moeten spelen in de klas om mobiele telefoons opgeborgen te krijgen. Daarnaast zorgt het ervoor dat bij sommige scholen het beleid te ver doorschiet waarbij ook docenten een verbod opgedragen krijgen. Dit is wat, CNV Onderwijs betreft te ver doorschieten in het beleid. Leraren hebben hun mobiele telefoon ook nodig om het werk uit te kunnen voeren.

Mobieltjes, wat is er aan de hand?

Met ingang van 2024 moeten middelbare scholen afspraken maken met leraren, ouders en leerlingen over het gebruik van mobieltjes en andere apparaten in de klas. Sommige middelbare scholen staan (de hele dag in het hele) gebouw geen mobieltjes meer toe. Vanaf het komende schooljaar is het gebruik van mobieltjes niet meer toegestaan op basisscholen. Als mobiele telefoons noodzakelijk zijn voor de inhoud van de les, zijn ze wel toegestaan. Leerlingen die bijvoorbeeld om medische redenen afhankelijk zijn van hun telefoon mogen deze wel gebruiken.

Wat vinden de leden van CNV?

CNV Onderwijs heeft een peiling onder de leden gehouden. Hierop zijn ruim 2000 reacties binnengekomen. Op de scholen waar al een besluit genomen is, is ruim de helft van de respondenten het eens met het genomen besluit. Van de scholen die al gekozen hebben, kiest 67% voor een verbod in de klas.

Veel scholen werken in de klas met een telefoonzak, maar op sommige scholen levert dit vooral veel gedoe op. Van alle collega’s die de peiling hebben ingevuld, dus zowel PO als VO, ziet 63% graag een landelijk verbod in de hele school. De vraag is of het verbod in de pauzes goed te handhaven is, wie dit gaat doen, en of het niet tot een taakverzwaring en hogere werkdruk leidt. En op scholen waar de kluis geopend wordt met de mobiel, wordt een thuis-of-in-de-kluis-beleid lastig.

CNV ziet liever dat besluiten op de scholen worden genomen. Een mobieltjesverbod voor personeel is om meerdere redenen niet bespreekbaar. Onderwijsprofessionals moeten het goede voorbeeld geven; maar in de huidige tijd worden bepaalde zaken toch met de eigen mobiel geregeld. Zoals de computer ontgrendelen, absenten door te geven, en in het PO kan alleen met de telefoon het programma Parro gebruikt worden.

Wat gaan we doen

Op dit moment vindt op scholen het gesprek plaats, en voor CNV is dit de plek waar dit besluit genomen- en door de MR bekrachtigd moet worden. Als dit niet goed verloopt gaan we verder met onze leden in gesprek over het mobieltjesverbod.
De enquête bevestigt ook de noodzaak van een werktelefoon, voor onderwijspersoneel dat voor hun werk bereikbaar moeten zijn, voor een betere werk-privébalans.