Enquête starters in het onderwijs

Beginnende leraren vaak zoekende

Ruim 31 procent van de respondenten die korter dan tien jaar in het onderwijs werken, vindt dat de begeleiding voor starters beter moet. Dat blijkt uit de CNV-enquête Starters in het Onderwijs onder zowel leden als niet-leden.

De respondenten geven aan vaak zoekende te zijn. Ook is er behoefte aan meer informatie over de rechten en plichten, zoals bijvoorbeeld de opslagfactor en startersregeling.

Verbeterpunten

In het onderzoek was er ook ruimte voor de geënquêteerden om verbeterpunten te noemen. De top 3 op het gebied van begeleiding van starters is volgens de respondenten:

  1. Voor iedere starter een begeleider of coach (39%)
  2. Bij de toewijzing van klassen rekening houden met startende docenten (35%)
  3. Maatwerk aanbieden (35%)

Lerarentekort

Om over 2 tot 5 jaar nog met plezier in het onderwijs te werken, zijn kleinere klassen, een lagere werkdruk, meer carrièreperspectief en autonomie cruciale elementen. Het is daarom van belang dat deze aspecten worden aangepakt om een positieve werkomgeving te creëren en startende leraren vast te houden. Want een hoge werkdruk, onvoldoende salaris en onvrede over het landelijk onderwijsbeleid en de impact daarvan zijn allemaal redenen om als leraar het onderwijs vroegtijdig te verlaten, wat bijdraagt aan het lerarentekort. Slechts 14 procent van de respondenten zou anderen aanraden om in het onderwijs te gaan werken. Dat moet veranderen!

Cao-onderhandelingen

De uitkomsten van de enquête nemen wij uiteraard mee bij de onderhandelingen voor de nieuwe cao’s. We willen hierin bijvoorbeeld nog meer de positie van de starter verbeteren. Ook nemen we de bevindingen mee richting de arbeidsvoorwaardennota van 2024.