Onderhandelaarsakkoord bereikt voor nieuwe cao SBB

Lonen gaan structureel 7% omhoog

Werknemers aangesloten bij de cao Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) kunnen een aanzienlijke verbetering in hun financiële voorwaarden verwachten. CNV Onderwijs en de andere bonden hebben met SBB een akkoord bereikt voor een structurele loonsverhoging van 7%, met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2023. Daarnaast zijn er twee incidentele uitkeringen overeengekomen: een extra uitkering van 4% in afwachting van een nieuw loongebouw en een eenmalige uitkering van €2500 naar rato voor medewerkers in dienst tussen 1 juli en 1 december 2023. Deze verbeteringen zijn onderdeel van de nieuwe cao, die loopt van 1 juli 2023 tot 1 juli 2024.

Ondersteuning bij levensgebeurtenissen

Een belangrijke focus van het akkoord ligt op de ondersteuning van werknemers bij belangrijke levensgebeurtenissen. CNV Onderwijs-onderhandelaar Natasja Heuwer benadrukt de afspraken over de omgang met situaties van (mantel)zorg, rouw en de overgang. Er wordt medewerkers aangemoedigd om deze omstandigheden te bespreken met leidinggevenden en maatwerkafspraken te maken, waaronder coaching en aanpassingen in het werkritme. ‘Niet alleen hebben we een mooie loonparagraaf weten af te spreken, maar we hebben ook duidelijke afspraken kunnen maken over hoe de werkgever omgaat met medewerkers die te maken krijgen met (mantel)zorg, rouw en overgang. Medewerkers in een dergelijke situatie worden nadrukkelijk aangemoedigd om dit met de leidinggevende te bespreken en met de werkgever maatwerkafspraken te maken, zoals coaching en een (tijdelijk) ander werkritme. Daar zijn we als CNV heel blij mee.’

Toekomstig loongebouw

SBB zet stappen naar een nieuw loongebouw, bedoeld om de organisatie aantrekkelijker te maken als werkgever. Er wordt verwacht dat dit nieuwe loongebouw in het derde kwartaal van 2024 zal worden ingevoerd. De budgetten voor 2023, beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW, zijn gebruikt voor de huidige loonsverhogingen en om de eenmalige uitkering van 4% te financieren. Verdere onderhandelingen over het nieuwe loongebouw staan gepland voor de komende maanden.

Kernpunten van het akkoord:

  1. Structurele loonsverhoging van 7% vanaf 1 juli 2023, met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2023.
  2. Twee incidentele uitkeringen: 4% vooruitlopend op nieuw loongebouw (voor iedereen die op 1 december 2023 in dienst is) en eenmalige uitkering van 2500 euro naar rato ( voor medewerkers in dienst tussen 1 juli en 1 december 2023).
  3. Nieuwe cao loopt van 1 juli 2023 tot 1 juli 2024.
  4. Focus op ondersteuning bij (mantel)zorg, rouw, en overgang.
  5. Stappen naar invoering van een nieuw loongebouw in 2024.
We hebben ook duidelijke afspraken kunnen maken over hoe de werkgever omgaat met medewerkers die te maken krijgen met (mantel)zorg, rouw en overgang. Medewerkers in een dergelijke situatie worden nadrukkelijk aangemoedigd om dit met de leidinggevende te bespreken en met de werkgever maatwerkafspraken te maken, zoals coaching en een (tijdelijk) ander werkritme. Daar zijn we als CNV heel blij mee!
CNV Onderwijs-onderhandelaar Natasja Heuwer

Leden aan zet

CNV is trots op het onderhandelingsresultaat en presenteert dit met vertrouwen aan haar leden. Zij hebben het laatste woord en kunnen hun stem uitbrengen. Wil jij je ook uitspreken over het onderhandelaarsakkoord? Sluit je nu snel aan en breng je stem uit!

Laat je stem horen en sluit je aan!

Samen staan we sterker. Tijdelijk betaal je in totaal € 20,23 voor de eerste zes maanden.

  • Betere arbeidsvoorwaarden
  • Hulp bij professionele ontwikkeling
  • Juridische ondersteuning als het tegenzit