Wettelijke stagevergoeding in het onderwijs

Teken nu de petitie

Aandacht voor betere afspraken en de bijbehorende financiering voor stages in het onderwijs. Daar maakt CNV Onderwijs in samenwerking met CNV Jongeren zich hard voor. Teken ook de petitie voor stagevergoedingen!

Teken de petitie voor stagevergoedingen!

Bij CNV Onderwijs staan we versteld: slechts één op de vijf onderwijsstagiairs ontvangt een stagevergoeding. Dit is niet alleen onrechtvaardig, maar ook onlogisch, gezien de hoge arbeidstekorten in de sector. Ook krijgen we bij CNV Onderwijs signalen van leden dat ze soms zelfs de verplichte Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) zelf moeten betalen. Daarom roepen we op tot actie!

Deze scheve verhouding moet veranderen. Onze toekomstige leraren verdienen beter. Daarom verzoeken wij iedereen om de petitie van CNV Jongeren, Probeer de Bond en ISO te ondertekenen. Hiermee dringen we aan op nationale afspraken voor eerlijke stagevergoedingen in het onderwijs.
Daniëlle Woestenberg, voorzitter CNV Onderwijs

Brief aan ministers

In december 2023 stuurden we een brief aan de Tweede Kamer met daarin de oproep voor een passende stagevergoedingsregeling. Lees er meer over in het nieuwsbericht “Oproep nieuw kabinet: zorg voor stagevergoedingsregeling”. In november 2023 schreven we ook een brief over de benodigde stagevergoeding aan minister Dijkgraaf en minister Paul.

Jij kunt ook wat doen. Teken nu de petitie!

CNV Jongeren startte een petitie voor een wettelijke stagevergoeding. Teken ook de petitie, zodat je krijgt wat je verdient: een minimale stagevergoeding zonder onderscheid op basis van opleidingsniveau of sector én een heldere stageovereenkomst met duidelijke rechten en plichten.