Cao GEO

Looptijd: -
Chantal van Dijk
Onderhandelaar cao GEO

De cao GEO (Grondstoffen, Energie en Omgeving) is een collectieve arbeidsovereenkomst die geldt voor alle werknemers van afval- en milieubedrijven in Nederland. In de sector GEO onderscheiden we twee cao’s: de cao GEO Proces en de cao GEO Service. Er staan andere afspraken in beide cao’s, we onderhandelen wel tegelijkertijd.

CNV is ook vertegenwoordigd in het bestuur van o.a. het O&O fonds GEO en in de StAA (Stichting Arbocatalogus Afvalbranche).

Meer informatie over het O&O fonds met ook verschillende instrumenten voor werknemers in de GEO sector vind je op Nieuwsoverzicht O&O fonds GEO (Grondstoffen Energie en Omgeving) (oof.nl)

Belangrijkste punten

  • De cao heeft een looptijd van 24 maanden: 1 april 2022 - 31 maart 2024

  • Het minimum uurloon stijgt van € 11,09 naar € 14,-. een loonstijging van 7,25 procent. Het minimum uurloon van inhuurkrachten gaat binnen twee jaar ook omhoog van € 10,09 naar € 14,-. Afgesproken is om in het tweede jaar te kijken naar de CPI (consumentenprijsindex). Is die boven 3,75 procent? Dan volgt overleg om de loonschalen daarop aan te passen.

  • De werkgever gaat akkoord met het maken van afspraken over rouwverlof. Bijvoorbeeld tijdelijk minder belastende werkzaamheden en aanvullend aan het bijzonder verlof meer tijd voor persoonlijke rouwverwerking. Het verlof wordt niet in mindering gebracht op vakantie- en bovenwettelijke verlofuren. Afspraken waren er al over palliatief verlof en het verzorgen van een partner of naaste in de eerste graad die terminaal ziek is.

  • De mogelijkheid om gedurende de looptijd van deze cao 80 uur verlofuren te sparen via de werkgever.

  • Werkgevers zullen de komende twee jaar minimaal 400 flexkrachten een vast dienstverband aanbieden. Onderzocht wordt hoe structureel uitzendwerk verminderd kan worden, met name bij de bedrijven waar veel flexkrachten worden ingezet.

Veelgestelde vragen

Contactpersonen

Math Possen
Onderhandelaar cao GEO
E-mail
Telefoon
030 751 10 01

Wil jij ook meer invloed op jouw arbeidsvoorwaarden?

Sluit je dan vandaag nog bij ons aan. Jouw mening telt!

  • Deel jouw wensen voor een nieuwe cao
  • Geef je mening tijdens nieuwe onderhandelingen
  • Stem mee met ledenpeilingen