CNV-leden akkoord met de nieuwe cao GEO

Een grote meerderheid van jullie stemde in met het principeakkoord voor de nieuwe cao GEO: 84% van de uitgebrachte stemmen is vóór het principeakkoord en 3% is tegen. Dank aan alle leden die hun stem hebben uitgebracht!

In de nieuwe cao hebben we afspraken gemaakt over:

 • Stijging loon
 • Afschaffing jeugdschalen en de laagste schaal
 • Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer
 • Rouwverlof
 • Verlofsparen
 • Werkdruk
 • Plaats-onafhankelijk-werken
 • Calamiteitenverlof (wordt niet 50% in mindering gebracht op bovenwettelijk verlof)
 • Vermindering van inhuur door 400 flexmedewerkers in dienst te nemen
 • Eenmalige netto werkgeversbijdrage van € 120,- voor nieuwe vakbondsleden

Uit de opmerkingen op de stemformulieren blijkt dat:

 • veel leden tevreden zijn met het onderhandelingsresultaat;
 • het akkoord wordt gezien als goed resultaat;
 • de loonsverhoging ook als maximaal haalbaar resultaat wordt gezien;
 • leden het fijn vinden dat de verslechteringen van tafel zijn.

CNV is blij met jouw betrokkenheid!

We ervaren veel waardering voor ons als onderhandelingsdelegatie. Daarvoor willen wij jou als (kader)lid bedanken! Want we kunnen het als onderhandelaars nooit alleen. We hebben een uitstekende groep kaderleden in de cao-commissie waarmee alle voorbereidingen zijn gedaan, en die het gehele cao-traject hebben begeleid en met de onderhandelingsdelegatie hebben meegedacht. En - wat erg opviel en ons zeer veel geholpen heeft - is dat gedurende het gehele cao-traject veel leden ons per mail of telefoon hun meningen en ideeën doorgaven. Daarmee konden wij als echte woordvoerders namens jullie aan de cao-tafel optreden.

Nieuwe cao-tekst

Houd de cao-pagina GEO in de gaten. Daarop plaatsen wij de nieuwe cao-tekst zodra deze klaar is.

Laat je stem horen en word ook lid!

Samen staan we sterker. Tijdelijk betaal je in totaal € 20,23 voor de eerste zes maanden.

 • Betere arbeidsvoorwaarden
 • Hulp bij professionele ontwikkeling
 • Juridische ondersteuning als het tegenzit