Sectorgroep Kerk en Ideëel

Sectorgroep Kerk en Ideëel zet zich in voor iedereen die werkt in de kerkelijke en ideële sector: Benieuwd wat we allemaal doen? Lees ons verhaal en sluit je aan.

Wat doet de sectorgroep Kerk en Ideëel?

Sectorgroep Kerk en Ideëel maakt zich sterk voor kerkelijk (mede)werkers in protestantse kerken, voor pastoraal werkers, diakens en priesters in de Rooms-Katholieke kerk, geestelijk verzorgers, identiteitsbegeleiders, mensen die godsdienstonderwijs verzorgen en theologen.

We zijn betrokken bij het afsluiten van de arbeidsvoorwaardenregeling voor een hele beroepsgroep en staan werkers juridisch bij als ze in conflict komen met een werkgever. Daarnaast leveren we een bijdrage aan de inhoudelijke ontwikkeling en verdere professionalisering van het vak.

Onze vergadermomenten hangen af van de agenda.

Met elkaar, voor elkaar. Met de kerk, voor de kerk die ons lief is

Mario Boelen, Kerkelijk werkers

Onze doelen voor 2024

  • Organiseren van een videoconferentie of een grote bijeenkomst van kerkelijk werkers
  • Bieden van individuele ondersteuning
  • Organiseren van regionale bijeenkomsten
  • Organiseren van een themadag met onderwerpen uit het veld
  • Webinars over de encycliek Fratelli Tutti, praktische vertaling voor werkers in parochies

Vrijwilligers gezocht

We hebben ruimte voor twee leden die zich focussen op educatie en bijeenkomsten. Daarnaast zoeken we versterking voor het bijhouden van de website van de Beroepsgroep Pastoraal Werkenden. Heb je interesse? Neem contact met ons op.

Het is belangrijk dat beroepskrachten binnen de kerk elkaar ontmoeten en stimuleren; vaak werken zij als eenling of in kleine teams. De beroepsgroep heeft dan een belangrijke functie voor uitwisseling van ervaringen, bezinning en reflectie op het werk en natuurlijk ook in het arbeidsvoorwaardenoverleg

Jos Deckers, RK Pastoraal werkers
Theo van Driel
Secretaris sectorgroep Kerk & Ideëel en branchegroep Kerkelijk medewerkers

Maak het verschil en word actief lid!

Maak het verschil en word actief lid!
Samen zorgen we voor een duurzaam en gezond Nederland.

  • Invloed op onze inzet bij nieuwe onderhandelingen
  • Gratis trainingen
  • Betaald verlof voor vakbondsactiviteiten