Werken aan regionaal collectief werkgeverschap 30-urige werkweek

Zeggenschap

De ervaring leert dat hoe meer zeggenschap en regie je hebt om je werk zo optimaal mogelijk in te richten, hoe meer plezier je ervaart in jouw werk. Of het nu gaat over welke bijscholingen je volgt om bij te blijven in je vak, over welke materialen en hulpmiddelen worden aangeschaft die jij in je werk gebruikt, of het vaststellen van het rooster; zeggenschap over de inrichting en uitvoering van je werk is erg belangrijk. Daarom zet CNV Zorg & Welzijn zich op verschillende manieren in om het thema zeggenschap op de kaart te krijgen. Door bijvoorbeeld afspraken in de cao te maken en door trainingen te geven over dit onderwerp. Op deze pagina lees je er meer over.

Scroll naar beneden

Wat we zien en horen

Medewerkers in zorg en welzijn hebben vaak te maken met een hoge werkdruk. Er wordt grote flexibiliteit van hen verwacht. Er is sprake van een gebrek aan zeggenschap. Er wordt over medewerkers beslist, niet mét hen. Dit alles heeft een negatieve impact op het werkplezier. We zien een vicieuze cirkel ontstaan: medewerkers verlaten de sector, de overgebleven medewerkers ervaren meer werkdruk en vallen sneller uit. Dit alles lossen we niet in een keer op. Maar met het vergroten van zeggenschap zetten we wel een positieve verandering in gang!

Waar wij ons hard voor maken

Zeggenschap kent twee kanten: zeggenschap krijgen en zeggenschap nemen. Zeggenschap krijgen gaat over het gefaciliteerd worden om als medewerker inspraak te hebben over beleids- en organisatieontwikkelingen die een belangrijke invloed hebben op de inrichting en uitvoering van je werk. Daarbij is een aantal zaken van belang: denk daarbij aan zeggenschapsstructuren in organisaties, aan cao’s, etc. Kijk maar eens naar de cao VVT (Hoofdstuk 8) of naar de cao Gehandicaptenzorg (artikel 13.4). Zeggenschap nemen gaat over het je als medewerker daadwerkelijk uitspreken over beleids- en organisatieontwikkelingen die een belangrijke invloed hebben op de inrichting en uitvoering van je werk. Daarbij is een aantal zaken van belang: denk bijvoorbeeld aan gespreksvaardigheden om je uit te kunnen spreken, aan kennis over relevante onderwerpen of aan ondersteuning van je direct leidinggevende. Het némen van zeggenschap is iets dat je kunt leren en waar je vaardiger in kunt worden. Dat hoef je niet alleen te doen. Wij kunnen je daarbij helpen. Bijvoorbeeld met: · Dialoogsessies · Training Zeg het · Training van werkdruk naar werkgeluk · Training Hoe beoordeel en adviseer je · Training Contact met je achterban. Kijk voor meer informatie hierover onder het tabje Academie bovenaan deze pagina of de laatste veelgestelde vraag met antwoord onderaan deze pagina.

Het ervaren van zeggenschap vergroot betrokkenheid en bevlogenheid ten aanzien van het werk, het werkplezier, de kwaliteit en het behoud van werknemers voor de organisaties en/of sector.

Belangrijke mijlpalen

  • Als CNV dragen we er mede aan bij dat in steeds meer cao's bepalingen worden opgenomen ten aanzien van zeggenschap. Kijk bijvoorbeeld naar de cao VVT (Hoofdstuk 8) of naar de cao Gehandicaptenzorg (artikel 13.4).

Sluit je aan

CNV wil de werkenden in zorg en welzijn ondersteunen bij het nemen en krijgen van zeggenschap over de inrichting en uitvoering van hun werk. Vind jij dit ook belangrijk, sluit je dan bij ons aan! Als lid van CNV kun je bovendien gebruikmaken van het brede aanbod aan trainingen en webinars dat bijdraagt aan het vergroten van je vaardigheden om zeggenschap in de praktijk vorm te geven.

Word lid

Word lid van CNV - actie 2024

Veelgestelde vragen

Contactpersonen

Céline de Krom
Telefoon
030 75 11 001
Oscar Overbeek
Onderhandelaar
Raymond Meenink
Carina Klinkvis