Hoera! De CNV Innovatie Boost is van start

Dit jaar doen er organisaties in twéé sectoren mee aan de CNV Innovatie Boost: onderwijs én zorg en welzijn. Wij stellen de vier deelnemende organisaties graag aan je voor.

Dit zijn de 4 organisaties die dit jaar meedoen aan de CNV Innovatie Boost:

1 Parlan, een jeugdzorgorganisatie in Alkmaar

Parlan is begin 2023 een nieuwe weg ingeslagen om kinderen en gezinnen nog beter te kunnen helpen. De jeugdhulpmedewerkers van Parlan zijn niet meer geclusterd naar functie en inhoud van het werk, maar behoren nu tot één van de Regionale Integrale Teams. Het doel hiervan? Elk kind en gezin passende en samenhangende hulp bieden door ieders specialisme en ervaring samen te brengen, volledig afgestemd op elkaar en op het kind en/of gezin. Er zijn stappen gezet, maar het einddoel is nog (lang) niet in zicht. Er is behoefte aan ondersteuning bij “waar te beginnen… en hoe?” Mede om onzekerheid en aarzeling weg te nemen. Er is behoefte aan zichtbare vooruitgang richting het doel. Laat de CNV Innovatie Boost nu hét traject zijn om hierbij te ondersteunen.

Parlan wordt begeleid door innovatiebegeleiders Jeanke en Eline.

2 Oranjerie, een school in het primair onderwijs

Hier wordt onderwijs gegeven door groepsleerkrachten die tevens vakleerkrachten zijn. Er wordt gewerkt aan eigenaarschap van de leerlingen. Bijvoorbeeld met een portfolio, app en platform Schoolpoort. Er wordt nog gezocht naar een gedegen manier om de ontwikkeling van de leerlingen visueel te maken. Voor de leerlingen zelf, ouders en leerkrachten. De zoektocht naar een betere manier om aan het eigenaarschap te werken en de ontwikkeling visueel te maken duurt lang, is lastig en frustreert. De uitdaging zit in keuzes maken, omdat er vrees is om verkeerd te kiezen en weer opnieuw te moeten beginnen. CNV Innovatie Boost schiet de Oranjerie te hulp!

Oranjerie wordt begeleid door innovatiebegeleiders Nese en Marcia.

3 Penta, een school in het voortgezet onderwijs

Vanuit vakgroep Duits onderzoekt Penta sinds vorig jaar hoe ze het moderne vreemde talenonderwijs relevant, praktisch, activerend en levendig kunnen aanbieden. Waarom? Zodat leerlingen beter het nut en de meerwaarde van het leren van een moderne vreemde taal kunnen ervaring en motivatie krijgen om het te willen leren. Ze willen van methodegebonden onderwijs een omslag maken naar communicatief onderwijs, zodat leerlingen intercultureel competent worden, als voorbereiding op het wereldburgerschap. Het probleem intern: niet elke vakgroep is al zover dat de omslag kan plaatsvinden. Daarom is de omslag deels al “losgelaten” om te implementeren. Penta richt zich nu op het ontwerpen van projecten en materiaal, en het opbouwen van externe contacten met bijvoorbeeld bedrijven waarbinnen de taal gebruikt wordt. De uitdaging zit in het tijdplan neerzetten, de vakgroepen verbinden, interdisciplinaire projecten opzetten en materiaalontwikkeling waarbij activerend werken voorop staat. Daarbij is Penta een Cultuur Profiel School en zien ze graag de thema’s die daaruit komen geïntegreerd in de werkwijze. De innovatiebegeleiders van CNV Innovatie Boost gaan Penta bij al die uitdagingen en wensen helpen.

Penta wordt begeleid door innovatiebegeleiders Arianne en Rosan.

4 Humanitas DMH, een organisatie in de gehandicaptenzorg

Humanitas DMH wil dat al hun cliënten zoveel mogelijk meedoen in de samenleving. Een zinvolle daginvulling met werk of een opleiding is hier onderdeel van. Hoewel iedereen het belang van die zinvolle daginvulling inziet, heeft niet elke cliënt dit. Zeker niet cliënten in de ambulante zorg, waarbij de medewerker de cliënt opzoekt in plaats van dat deze naar een zorglocatie komt. Humanitas DMH zoekt hier een oplossing voor. Dat er een oplossing komt is van groot belang. In de aanbestedingen van gemeenten wordt steeds meer als voorwaarde gesteld dat ze als zorgverlener aandacht besteden aan een daginvulling. Naast de urgentie voor het geluk van de cliënten is er dus ook sprake van een financiële urgentie om de zorg voor deze minderbedeelde groep in stand te kunnen houden. Samen met CNV Innovatie Boost zet Humanitas DMH de schouders eronder voor het verzorgen en ondersteunen bij een zinvolle daginvulling voor iedere cliënt.

Humanitas wordt begeleid door innovatiebegeleiders Ans en Angela.

Wil jij op de hoogte worden gehouden van de CNV Innovatie Boost?

Ontvang tips, inspiratie en info over innoveren op de werkvloer in je mailbox met de CNV Innovatie Boost nieuwsbrief.

Ja, die wil ik! (naar aanmeldpagina)