Een terugvordering van UWV, wat nu?

Tot haar schrik heeft Samira volgens UWV een te hoge uitkering ontvangen en moet ruim €1.500 terugbetalen, laat de uitkeringsinstantie telefonisch weten. Ze is gedeeltelijk arbeidsongeschikt en heeft sinds een aantal maanden een loongerelateerde WIA-uitkering.

Haar oude werk kan ze helaas niet meer doen, maar gelukkig had haar werkgever een passende, vervangende functie. De aanpassing van het dienstverband is geregeld en een juridisch adviseur van CNV heeft haar geadviseerd en de overeenkomst gecontroleerd. Samira heeft haar nieuwe salaris doorgegeven bij UWV. Toch volgt er een brief van de uitkeringsinstantie over een terugvordering. Samira neemt opnieuw contact op met CNV. Ze snapt niet dat UWV nu opeens vindt dat ze een te hoge uitkering krijgt. Ze weet dat haar salaris deels verrekend wordt met haar uitkering, maar ze heeft haar inkomen netjes doorgegeven. Ze ging ervan uit dat UWV de hoogte van de uitkering daarop zou aanpassen.

Fouten UWV

De juridisch adviseur legt Samira uit dat ze elke maand haar WIA-uitkering op voorschotbasis ontvangt. Dat betekent dat de verwachte hoogte van de uitkering wordt bepaald op basis van de gegevens die bij UWV bekend zijn. Na een paar maanden wordt op basis van het daadwerkelijke inkomen de definitieve hoogte van de uitkering berekend. Is het voorschot hoger dan de definitieve uitkering, dan zal UWV het verschil terugvorderen. In een omgekeerde situatie volgt er een terugbetaling. Is daadwerkelijk een te hoge uitkering ontvangen, dan moet dat worden terugbetaald. Maar bij UVW worden ook wel eens fouten gemaakt. Zeker als de inkomsten goed zijn doorgegeven en iemand alsnog een (hoge) terugvordering ontvangt, is het raadzaam na te kijken of dit klopt.

Termijn veilig stellen

De juridisch adviseur van CNV gaat voor Samira na of het UWV de hoogte van de uitkering juist heeft berekend. Daarvoor heeft ze de loonstroken nodig over de periode waarover de terugvordering plaatsvindt. Ook stelt de juridisch adviseur meteen inleidend bezwaar in en vraagt ze het volledige dossier op bij het UWV. Ben je het niet eens bent met een beslissing van het UWV, dan heb je zes weken de tijd om bezwaar in te stellen.

De oorspronkelijk beslissing blijft gelden, totdat er een beslissing op bezwaar is genomen

Juridische Dienstverlening CNV Connectief

Als die termijn is verstreken, staat het besluit vast en kan je er niets meer tegen doen. Met het inleidend bezwaar stel je de termijn veilig en krijg je de gelegenheid om de nadere motivatie waarom je het niet eens bent met het besluit later aan te vullen. Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking. De oorspronkelijk beslissing blijft dus gelden, totdat er een beslissing op bezwaar is genomen. Samira moet dus wel beginnen met het betalen van de vordering conform de betalingsregeling die ze met UWV heeft afgesproken.

Uitzonderingen

Na bestudering van het dossier neemt de juridisch adviseur weer contact op met Samira. Het UWV heeft een deel van haar inkomsten ten onrechte verrekend met haar WIA-uitkering. Als je naast je WIA-uitkering inkomen als werknemer of zelfstandige hebt, wordt dit verrekend met de uitkering. Het gaat om 70 procent van je inkomsten. De andere 30 procent mag je houden. Je totale inkomen gaat er dus op vooruit als je naast je WIA werkt. In de wet- en regelgeving is precies vastgelegd welke inkomsten van invloed zijn op je uitkering. In principe wordt al het loon verrekend, maar er zijn enkele uitzonderingen, zoals een ontslagvergoeding of jubileumuitkering.

Onterecht

En laat het daar bij Samira nu net zijn misgegaan. Een paar maanden geleden was zij 25 jaar in dienst en daarom ontving zij een jubileumuitkering. Uit de stukken blijkt dat het UWV dit heeft meegenomen bij het vaststellen van de hoogte van de uitkering. De juridisch adviseur stelt een bezwaarschrift op waarin ze aangeeft dat de berekening onjuist is en waarom. Na een paar weken ontvangt de juridisch adviseur de beslissing op bezwaar. Het UWV heeft de uitkering opnieuw berekend en komt tot de conclusie dat de terugvordering onterecht was. Samira hoeft dus niets terug te betalen. Wat ze al heeft betaald, wordt teruggestort.

Tip

Heb je twijfels over een terugvordering, stuur dit terugvorderingsbesluit dan tezamen met de onderliggende stukken zo snel mogelijk naar het CNV en wacht niet tot de termijn (bijna) is verstreken. Voor vragen over dit onderwerp neem contact op met CNV Info, 030 7511003 of cnvinfo@cnv.nl.

(illustratie: Susi Bikle)