Betere kwaliteit in de zorg: een verbetering van ons zorgstel Ethiek in de zorg

Duurzame inzetbaarheid

CNV zet zich in voor duurzame inzetbaarheid in de zorg, het onderwijs, de overheid en publieke diensten. Zo pleiten wij voor een 30-urige werkweek en willen we meer persoonlijke leerbudgetten.

Scroll naar beneden

Wat we zien en horen

Tegenwoordig werken werknemers langer door dan vroeger. Ondertussen verandert het werk in hoog tempo. Technologische en economische ontwikkelingen vragen om nieuwe vaardigheden en competenties. Bovendien is de arbeidsmarkt grilliger geworden. Er zijn veel soorten flexibele aanstellingen, het werkaanbod verandert of verdwijnt. De coronacrisis doet daarbij nog een flinke duit in het zakje. Ondanks de economische steunpakketten kwamen vooral mensen met flexibele contracten zonder werk en inkomen te zitten. Sommige sectoren werden extra hard getroffen. Andere sectoren draaien als nooit tevoren. Vaak zijn dat wel de bedrijven waar mensen slecht betaald worden en weinig rechten hebben, zoals bij de supermarkten, in de logistiek en pakketten sector. In 2021 staat het behoud van werk centraal. Werk dat duurzaam is en waarbij je zelf veel invloed hebt op de kwaliteit van je werk. De coronacrisis mag er niet toe leiden dat de extra uitgaven van de overheid terugverdiend worden via de lonen van de werkenden in de publieke sectoren.

Waar wij ons hard voor maken

1. Meer persoonlijke leerbudgetten waar beter gebruik van wordt gemaakt. Bij een leerrekening kun je als werknemer namelijk zelf beslissen hoe je het geld besteedt. Ook kun je het budget meenemen naar een andere baan. Bij een opleidingsbudget kan dat niet. 2. Invoering van de 30-urige werkweek. Zo bereik je gezond en goed functionerend de pensioenleeftijd. Bij deze afspraken horen aanvullende afspraken over efficiënter werken, minder vergaderen en telewerken. 3. In cao’s het recht op onbereikbaarheid afspreken zodat je werktijd en privétijd scherper is afgebakend. 4. Eerder stoppen met werken. De AOW-leeftijd verschuift. Als mensen langer moeten doorwerken, horen daar ook maatregelen bij die dit mogelijk maken. 5. In 2021 willen wij concrete afspraken maken over werken tijdens de coronacrisis, gericht op de langere termijn. Daarvoor zijn nieuwe afspraken nodig over voorwaarde voor hybride werken (combinatie van thuiswerken en op locatie), aanpassingen op de werkplek en aanpassingen voor veilige arbeidsomstandigheden.

Wij zetten ons in voor een 30-urige werkweek, waarbij je zelf veel invloed hebt op de kwaliteit van je werk.

Belangrijke mijlpalen

  • Inzetten op duurzame inzetbaarheid tijdens nieuwe cao-onderhandelingen, zoals de 30-urige werkweek.
  • We maken een beleidsnotitie over de toenemende werkdruk in veel beroepen en sectoren.
  • We gaan leerambassadeurs inzetten, een collega onder collega’s die anderen helpt en inspireert op het vlak van leren ontwikkelen.
  • Binnen CNV Academie ontwikkelen we een nieuw trainingsaanbod: Lab duurzame inzetbaarheid.

Samen op weg naar duurzame inzetbaarheid

Geloof jij ook in prettig en passend werk voor iedereen? Laat dan je stem horen.

- Betere arbeidsvoorwaarden

- Hulp bij professionele ontwikkeling

- Ondersteuning van onze juristen als het tegenzit

Sluit je aan bij CNV

Word lid (inschrijfformulier koppeling)

Veelgestelde vragen