Demonstratie voor beter loon gehandicaptenzorg op 25 mei

Teken de brandbrief

CNV Zorg en Welzijn demonstreert samen met andere zorgbonden op donderdag 25 mei voor het kantoor van werkgeversorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). We overhandigen de VGN een brandbrief over het loon in de sector. Doe ook mee!

Teleurstellend loonbod

Bij het cao-overleg met de VGN zijn de bonden weggelopen. Het loonbod was uiterst teleurstellend: aanvullende loonsverhoging van 5% voor 2023 en 5% voor 2024. Terwijl de inflatie in 2022 10% was en momenteel al op 6% zit. Die loonsverhoging voor 2024 zou betekenen dat er in 2024 nauwelijks geld is voor andere afspraken.

Met deze percentages blijven de salarissen in de gehandicaptenzorg achter bij de gestegen prijzen. Dat maakt het werken in de sector niet aantrekkelijker en de werkdruk niet minder. Blijkbaar zijn de werkgevers nog steeds niet overtuigd van de ernst van deze situatie. Om hen daarvan te doordringen, gaan we demonstreren. Doe mee!
Albert Spieseke, onderhandelaar cao Gehandicaptenzorg

Demonstratie 25 mei: doe mee!

We verzamelen op donderdag 25 mei om 13:30 uur op het Paardenveld in Utrecht (er is daar een parkeergarage). Vanuit daar lopen we in een demonstratieve optocht naar het VGN-kantoor op de Oudlaan 4. Dat duurt ongeveer een kwartier. Daar zal een brandbrief overhandigd worden aan de VGN. Rond 15:00 uur zal de actie afgelopen zijn.

Het is behoorlijk kort dag, maar het is nodig, willen we nog wat bereiken voor dit jaar. Als je naar Utrecht komt, dan krijg je als CNV-lid je reiskosten vergoed. Schiet cao-onderhandelaar Albert Spieseke even aan, dan krijg je het formulier om te declareren. Bovendien heb je recht op vakbondsverlof, dat staat in artikel 14:2 van je cao. Bespreek het met je werkgever, als je je hierop beroept.

Artikel 14:2 Faciliteiten leden werknemersorganisaties

Het lid van een werknemersorganisatie, partij bij deze CAO, heeft recht op 1 verlofdag per kalenderjaar voor het bijwonen van activiteiten georganiseerd door de werknemersorganisatie in kwestie indien deelneming aan deze activiteiten geschiedt op uren waarop hij volgens arbeidsovereenkomst inzetbaar is. Op verzoek van de werkgever toont de werknemer de uitnodiging voor de vakbondsactiviteit in kwestie.

Laat van je horen!

Voor het tekenen van de brandbrief maakt het niet uit of je wel of niet naar de demonstratie komt en of je wel of niet vakbondslid bent. Dus onderteken de brief en geef dit ook door aan zoveel mogelijk van je collega’s.

  • Beter loon
  • Werkdruk omlaag
  • Geen bezuinigingen op personeel

Brandbrief

De brandbrief is een brief van jou en je collega’s in de gehandicaptenzorg aan de VGN. Met de strekking dat jullie loon al jaren achterloopt op de markt en publieke sectoren. Dat die achterstand groter wordt door de torenhoge inflatie. En dat jullie sector net als de andere sectoren een hogere salarisverhoging verdient. We eisen:

  • Tenminste 10% loonsverhoging gedurende de looptijd van deze cao (tot 1-2-2024)
  • Geen bezuinigingen op personeel
  • Werkdruk omlaag
  • Dat de sector weer aantrekkelijk wordt om in te werken

We verwachten van de VGN voor 1 juni een acceptabel loonbod, zodat we verder kunnen praten.

Vragen of opmerkingen?

Neem gerust contact op met de cao-onderhandelaar Albert Spieseke: a.spieseke@cnv.nl. Houd de cao-pagina Gehandicaptenzorg in de gaten voor de laatste updates.

Samen sterk voor een betere cao

Hoe meer leden we hebben, hoe meer we kunnen doen. Ben je nog geen CNV-lid? Schrijf je dan nu in en betaal voor de eerste zes maanden in totaal slechts € 20,23.