Trappen naar de toekomst: Waarom jouw fiets de sleutel is tot duurzaam werk

CNV's inzet voor groene arbeidsvoorwaarden

Elke dag op de fiets naar je werk springen is meer dan een frisse start van je dag: het is een krachtige stap richting een duurzame toekomst. Fietsen is gezond, goed voor het milieu, en met de juiste steun, ook geweldig voor je portemonnee. Onderzoek van CNV toont echter aan dat 66% van de fietsers nog steeds geen cent vergoeding ziet voor hun groene kilometers en een kwart van de OV-reizigers hun kosten niet volledig krijgt vergoed.

De route naar duurzaam woon-werkverkeer vraagt om betrokkenheid van zowel de politiek als werkgevers. De overheid kan door aantrekkelijke fiscale regelingen en een verbeterde infrastructuur het zadel comfortabeler maken voor zowel fietsers als OV-gebruikers. Tegelijkertijd zien we dat vooruitstrevende werkgevers zoals KPN en het Rijk al belangrijke stappen hebben gezet door groene keuzes aan te bieden binnen hun arbeidsvoorwaarden.

Groene afspraken in cao’s

In de analyse van cao’s voor 2023 en 2024 valt op dat groene arbeidsvoorwaarden nog in de kinderschoenen staan, met enkele positieve uitzonderingen. Sectoren zoals de Kinderopvang en organisaties zoals Rotterdam The Hague Airport tonen wat mogelijk is door werknemers te stimuleren anders te reizen dan met de auto, met maatregelen zoals een uniforme kilometervergoeding van 23 cent. Bijvoorbeeld, het RDW biedt een renteloze lening voor de aankoop van elektrische fietsen en het Sociale Verzekeringsbank heeft de vergoeding voor fietsen en lopen verhoogd, wat duurzaam reizen aantrekkelijker maakt.

Betrokkenheid en vooruitzichten

Organisaties zoals het Rijk en KPN tonen aan dat het betrekken van werknemers bij de vormgeving van groene arbeidsvoorwaarden essentieel is voor breed gedragen succes. De mogelijkheid om bijvoorbeeld studieschulden af te lossen, onderdeel van de arbeidsvoorwaarden bij KPN, illustreert hoe groene initiatieven hand in hand kunnen gaan met directe voordelen voor werknemers. In lijn met het Klimaatakkoord van 2019 zal vanaf 2024 het rapporteren van kilometers voor woon-werk en zakelijk verkeer verplicht worden, wat de focus op duurzaam reizen verder versterkt.

Toekomstvisie en oproep

Wij roepen werkgevers op om het voorbeeld van de koplopers te volgen en duurzame keuzes toegankelijker te maken. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt zijn aantrekkelijke, groene arbeidsvoorwaarden een strategische zet om talent aan te trekken en te behouden. Daarnaast is de samenwerking met lagere overheden om de werkkostenregeling te verruimen een positieve ontwikkeling die meer ruimte biedt voor groene vergoedingen. CNV benadrukt het belang van authentieke groene initiatieven en waarschuwt voor greenwashing. Het is essentieel dat alle duurzame doelstellingen duidelijk en transparant zijn, met actieve betrokkenheid van medewerkers om echte verandering te stimuleren. Bovendien worden er binnen de sector Rijk drie innovatieve pilotprojecten gestart om arbeidsvoorwaarden en bedrijfsvoering diepgaand te verduurzamen, met de intentie deze successen breder uit te rollen.

Conclusie

De weg naar volledig groene arbeidsvoorwaarden is een marathon, geen sprint. Maar met het onderzoek en de inzet van CNV, samen met de betrokkenheid van werkgevers en werknemers, komen we steeds dichter bij een gezonde en duurzame toekomst waarin onze fiets een hoofdrol speelt.

Meer informatie

Benieuwd naar wat er in jouw cao over groene arbeidsvoorwaarden is afgesproken? Vind en bekijk hier jouw cao. En meer informatie over CNV's inzet in 2024 hierover ontdek je hier.

Laat je stem horen en sluit je aan!

Samen staan we sterker. Tijdelijk betaal je in totaal € 24 voor de eerste zes maanden.

  • Betere arbeidsvoorwaarden
  • Hulp bij professionele ontwikkeling
  • Juridische ondersteuning als het tegenzit